Prof. Carlo Leget PhD

Dit jaar hebben we prof. Carlo Leget PhD vast weten te leggen als spreker. Hij is onder andere als hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Associatie Hospicezorg Nederland verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast is hij oprichter van het Centrum voor rouw en existentiële waarden.

In zijn lezing gaat hij in op de vraag in welke opzichten levend verlies anders is dan andere vormen van verlies, waar overeenkomsten liggen, en wat we kunnen leren van de huidige rouw theorieën over de omgang ermee. Voortbouwend op het Diamant-model zullen we vervolgens ingaan op de vraag hoe levend verlies een opening kan bieden om het leven bewuster te leven en kracht te vinden om met onze situatie om te gaan. Levend verlies kan een venster zijn waarmee we leren om te gaan met de grote uitdagingen van het leven: dood, vrijheid, isolement en zinloosheid.

Via onderstaande link zie je een korte video met uitleg over het Diamant-model.

Workshops

In de workshops gaan we actief verder met de inhoud van de lezing van prof. Carlo Leget PhD. Per werkgebied – dementie, palliatieve zorg en niet-aangeboren hersenletsel – gaan we met elkaar verkennen hoe levend verlies aan de orde is bij deze doelgroepen en hoe we in deze situaties steun vinden in de omgang met zinvragen. Bij de aanmelding kun je aangeven voor welk werkgebied je hiermee aan de slag wil deze middag.

Aanmelden

De Zorgschakeldag wordt georganiseerd voor medewerkers en vrijwilligers van zorginstellingen in Zeeland. Tijdens de workshops gaan we aan de slag met hoe levend verlies aan de orde is bij de doelgroepen van onze Zeeuwse netwerken dementie, palliatieve zorg en niet-aangeboren hersenletsel.

Aanmelden voor de Zorgschakeldag kan via onderstaande link. Toegangskaarten kosten € 30,- per stuk.

Geef bij het aanmelden aan bij welke workshop je ingedeeld wil worden: dementie, palliatieve zorg of niet-aangeboren hersenletsel. Je kunt maar voor één workshop aanmelden.

 

Informatiemarkt

In deze editie van de Zorgschakeldag komt ook de informatiemarkt weer terug. De inschrijving hiervoor staat nu open. Passen de werkzaamheden van uw organisatie bij het thema ‘Levend verlies’ en wilt u zich op onze informatiemarkt presenteren aan andere zorg- en welzijnsprofessionals? Dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden.