Schakelen is ons vak

Zeeuwse Zorgschakels stimuleren verbinding, samenwerking en kennis delen. Omdat we samen sterker staan.  We schakelen doorlopend tussen mensen en kennis.  Onze lerende netwerken op het gebied van Hersenletsel, Dementie en Palliatieve zorg halen landelijke trends en kennis op en delen dit met professionals in Zeeland. Omgekeerd verzamelen we vraagstukken en goede praktijken uit het Zeeuwse om daar met elkaar over in gesprek te gaan, oplossingen voor te bedenken of om die landelijk te agenderen.
Dit doen we door deelname aan landelijke initiatieven en kennisprojecten en door het organiseren van events met experts in de regio.  In het voorjaar organiseren we jaarlijks een Kennisdag voor de lerende netwerken, in het najaar werken de lerende netwerken mee aan de inhoud van de Zorgschakeldag.