Huis voor Levensvragen Zeeland

Verlies, zorgen of een ingrijpende gebeurtenis, angst, verdriet, rouw of eenzaamheid; Soms krijgt u in uw leven te maken met opgaven of gebeurtenissen die een grote invloed op uw leven hebben. Vragen die eerst niet zo bewust speelden, kunnen dan opeens veel belangrijker worden.

 

Heeft u behoefte aan een gesprek over dergelijke vragen en wilt of kunt u daarvoor niet terecht bij mensen in uw directe omgeving? Het Huis voor Levensvragen Zeeland biedt passende hulp bij deze vragen door geestelijke begeleiding, advies of overleg.

Geestelijke begeleiding thuis

Professionele geestelijke verzorging aan huis is kosteloos beschikbaar voor alle mensen van 50 jaar en ouder, voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en voor hun naasten of andere mantelzorgers.

Voor ongeneeslijk zieke kinderen en hun ouders is hulp beschikbaar via het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest. Daarvoor is geen indicatie of doorverwijzing vereist.

Het Huis voor Levensvragen Zeeland is er voor inwoners van alle Zeeuwse gemeenten. Inwoners van de gemeente Tholen kunnen terecht bij het Centrum voor Levensvragen West-Brabant en Tholen.

De geestelijk verzorger gaat met u in gesprek over uw specifieke situatie en uw levensvragen en gaat samen met u op zoek naar betekenis en zingeving. De geestelijk verzorger helpt bij het vinden van houvast en biedt een geoefend luisterend oor. Iedereen kan passende geestelijke verzorging krijgen, welke levensovertuiging u ook heeft.

Wanneer kunt u een gesprek met een geestelijk verzorger hebben?

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan fijn zijn wanneer u bijvoorbeeld behoefte heeft aan:

  • Steun bij eenzaamheid, ziekte, rouw en verlies
  • Het overzien van een moeilijke (morele) beslissing, bijvoorbeeld rondom het levenseinde
  • Het vertellen van uw levensverhaal en/of over ingrijpende gebeurtenissen
  • Het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop
  • Het vrijuit spreken over een moeilijk thema

Voorbeelden van levensvragen vindt u via onderstaande link. Daaronder vindt u een afbeelding om te zien aan wie u wanneer ondersteuning kunt vragen.

Een gesprek met een geestelijk verzorger aanvragen

U kunt een gesprek aanvragen met een geestelijk verzorger door te bellen met 0118 – 745 808 of door het contactformulier in te vullen.

Aan de gesprekken met een geestelijk verzorger zijn voor u geen kosten verbonden. Deze gesprekken worden mogelijk gemaakt vanuit een subsidieregeling van het ministerie van VWS.

Het is belangrijk dat de gesprekken aansluiten bij uw kijk op het leven en uw levensovertuiging. Alle geestelijk verzorgers die bij het Huis voor Levensvragen Zeeland zijn aangesloten, zijn geschoold en ervaren om iedereen te kunnen ondersteunen. Wel zoeken we bij uw aanmelding iemand die zo goed mogelijk aansluit bij uw vragen en behoeften.

Gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden, maar als u het prettiger vindt om ergens anders te praten kan dat ook, bijvoorbeeld in de praktijkruimte van de geestelijk verzorger of bij de instelling waar deze werkzaam is. Het Huis voor Levensvragen Zeeland heeft geen eigen bezoekadres.

Geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. Alles wat u met hem of haar deelt, is vertrouwelijk en mag alleen met uw toestemming worden besproken met anderen.

Neem contact op met het Huis voor Levensvragen Zeeland