Breinlijn in Zeeland

In Nederland komen er jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen bij met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteamleden. Breinlijn biedt één landelijke toegangspoort: mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. Maak hier kennis met de hersenletseldeskundigen van Breinlijn Zeeland.

Heb je een vraag over hersenletsel? Neem dan contact met ons op via 085-225 02 44, zeeland@breinlijn.nl of via onderstaand contactformulier.

In gesprek met...

Hersenletseldeskundigen Breinlijn Zeeland

Elke vraag over hersenletsel die binnenkomt bij Breinlijn Zeeland komt terecht bij Lenneke Clement of Nicole Schellekens. Deze twee hersenletseldeskundigen verbinden onafhankelijk de zorgaanbieders binnen Zeeland met vragenstellers.

Ongeveer 645.900 mensen in Nederland hebben een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte of (verkeers-)ongeval. Het gaat om letsel dat na de geboorte is ontstaan: ook wel “Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)” genoemd. Hersenletsel geeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Het leven is nooit meer hetzelfde, verschijnselen zijn divers en worden vaak niet of pas later herkend. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee voor de getroffene, hun naasten of professionals. Breinlijn is via mail en telefoon bereikbaar. De deskundigen weten veel van de mogelijke gevolgen van hersenletsel en kennen de mogelijkheden binnen de regio. Zij denken mee, beantwoorden vragen en geven informatie over passende zorg en ondersteuning in de regio.

Specifieke deskundigheid

Hersenletsel kan  uitdagingen opleveren op vele gebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, relaties en zorg. Hoe regel ik gezinsondersteuning? Waar kan ik sporten? Wie kan mij ondersteunen bij mijn re-integratie? De vaste medewerkers van Breinlijn kunnen bij complexe vragen terugvallen op een team van gespecialiseerde deskundigen. Daar zitten een kinderrevalidatiearts en een arbeidsdeskundige in, maar bijvoorbeeld ook een WMO- klantmanager en een neuropsycholoog.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp