Hersenletselteam Volwassenen en Kind & Jeugd

Multidisciplinaire samenwerking online en offline

De hersenletseldeskundigen van Breinlijn vormen de eerste opvang voor vragen. Zij staan in contact met een regionaal Hersenletselteam dat bestaat uit experts met diverse achtergrond zoals een neuroloog, een neuropsycholoog, verpleeghuisarts, psychiater, orthopedagoog en een maatschappelijk werkende. Zij werken veelal bij Zeeuwse zorgorganisaties. Deze experts komen periodiek bijeen om kennis te delen, cases te bespreken en om van en met elkaar te leren over ontwikkelingen. Er zijn twee regionale hersenletselteams in Zeeland, namelijk een team gericht op volwassen en een team voor kind en jeugd.

Casuïstiek

Casuïstiek kan ook worden besproken in aanwezigheid van de vraagsteller. De hersenletseldeskundigen van Breinlijn en de experts nemen via deze weg niet zelf mensen in behandeling maar zij geven wel een goed overzicht over de onderzoek- en behandelingsmogelijkheden en kunnen zo nodig doorverwijzen. Voor vragen over deelname aan het expertteam hersenletsel Zeeland kun je contact opnemen met Breinlijn.

Kinderen en hersenletsel

Hersenletsel overkomt ook kinderen en jongeren. Een val op het hoofd, een hersentumor of hersenvliesontsteking, maar ook zuurstoftekort door een bijna verdrinking kunnen hersenletsel veroorzaken. Hersenletsel bij kinderen en jongeren wordt niet altijd goed herkend. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen van Niet aangeboren hersenletsel (NAH) lang, soms jarenlang, verborgen blijven, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Leer- en gedragsproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en ook een gevolg van hersenletsel zijn.

Als er het vermoeden bestaat dat er bij een kind sprake is van hersenletsel, kan er een signaleringslijst ingevuld worden. Er is ook een overzichtelijke signaleringskaart van Vilans.

Zijn er specifieke of complexe vragen, dan is het mogelijk om het kinderhersenletselteam bijeen te roepen. Neem daarvoor contact op met Breinlijn.

Kosten

Aan het inschakelen van de coördinator hersenletsel of Breinlijn zijn geen kosten verbonden. Bij eventuele doorverwijzingen gelden de reguliere kosten die onder andere afhankelijk zijn van de zorgverzekering.

Voor de doelgroep kind en jeugd is een speciale flyer ontwikkeld, deze vind je hier.

Schakeltafel

Zeeuwse Zorgschakels organiseert Schakeltafels. Doel van de Schakeltafel is om met professionals of cliënten te praten over een bepaald onderwerp en op deze manier het netwerk beter te leren kennen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Meestal zien de spelregels er als volgt uit:

  • Professionals en patiënten/naasten worden uitgenodigd.
  • De professionals krijgen 5 minuten spreektijd om zich voor te stellen en te vertellen wat zij rondom NAH doen en hun ervaringen met sport en beweging. Daarna geeft de professional het stokje over aan de volgende professional (dit kan ook in de vorm van een kort filmpje).
  • Patiënten en/of hun naasten kunnen vragen stellen en in gesprek gaan met de professionals en met elkaar. Bij voorkeur via de chat.
    Wanneer een vraag beantwoorden veel tijd kost, spreekt de coördinator af dat de professional en patiënt/naaste na de bijeenkomst elkaar kunnen ontmoeten/spreken.

Er kunnen tenminste 8 en maximaal 12 professionals en patiënten/naasten aansluiten. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen we ook rekening houden met de verdeling in de regio’s. Aanmelden voor de schakeltafel kan door een mail te sturen naar bij de coördinator van het netwerk: stuur een bericht naar hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl

De data van de Schakeltafel kun je vinden in de agenda.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp