Een zo fijn en goed mogelijke laatste levensfase

Palliatieve zorg is de zorg (en ondersteuning) in de laatste fase van uw leven. Deze zorg is er voor zowel u als uw naasten. Wanneer u te horen krijgt dat u niet meer beter wordt, is dat een zware boodschap. Zoals patiënt en auteur Jannie Oskam het verwoord: “Je komt terecht in een land waarin je de taal niet spreekt en je de weg niet weet.” Dat landschap is voor iedereen verschillend en iedereen loopt daarin een eigen pad met specifieke wensen en behoeften. 

Hulp en ondersteuning

Als u in de palliatieve fase terecht bent gekomen, kan dit vragen oproepen.

  • Hoe ziet mijn toekomst eruit?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Uw naasten, dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, een psycholoog, een geestelijk verzorger, vrijwilligers en andere zorgverleners kunnen veel voor u doen. Om de zorg en ondersteuning te vinden die u nodig heeft, kunt u de Palliatieve ZorgZoeker raadplegen.

Bij palliatieve zorg staat uw kwaliteit van leven voorop. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, willen zorgverleners weten wat voor u belangrijk is en wat u nodig heeft. Het is daarom goed om uw zorgverlener, maar ook uw naasten hierover te informeren.

Wegwijzer Palliatieve Zorg Zeeland

Deze praktische wegwijzer is ontworpen om u stap voor stap te begeleiden bij de verschillende fasen van de palliatieve zorg. Door op de links te klikken, kunt u belangrijke informatie raadplegen. Bovendien ziet u per stap bij wie u terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Als zorgverleners in Zeeland willen we u zo goed mogelijk informeren, begeleiden en ondersteunen. Ons doel is om u te helpen het meeste uit het leven te halen en tegelijkertijd voorbereid te zijn op het naderende afscheid. Daarom hebben we alle relevante informatie verzameld in de Wegwijzer Palliatieve Zorg Zeeland. Hiermee kunt u gericht zoeken en kiezen wat het beste bij u past.

Verschil palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg wordt gegeven in de palliatieve fase en terminale zorg in de terminale fase. Het is lastig te bepalen wanneer de palliatieve fase begint. In de praktijk stellen zorgverleners zichzelf vaak een vraag om het begin te markeren. Die vraag luidt: zou het mij verbazen als mijn cliënt binnen een jaar komt te overlijden? Als het antwoord ‘nee’ is, wordt de cliënt gezien als palliatief. De palliatieve fase gaat vaak over in de terminale fase, de laatste fase van iemands leven. We spreken van de terminale fase wanneer de levensverwachting van iemand drie maanden of minder is. In de terminale fase is er vaak intensievere zorg nodig dan in de palliatieve fase, omdat de situatie van de cliënt meer en meer verslechtert.
Er zijn ook overeenkomsten tussen palliatieve en terminale zorg. Voor beide geldt dat een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven het doel is, waarbij zorgverleners streven naar een comfortabel ziek- en sterfbed. Ook is er zowel bij palliatieve zorgverlening als bij terminale zorgverlening bewust meer aandacht voor psychische, sociale en spirituele problemen of vraagstukken.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp