Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

Krachten Bundelen

In het netwerk palliatieve zorg Zeeland werken we samen aan  versterking van de palliatieve zorg in Zeeland. We schakelen kennis, initiatieven en mensen aan elkaar om goede en passende begeleiding te realiseren voor mensen bij wie de laatste levensfase is aangebroken. Dat doen we door het maken van afspraken en het delen van expertise over de grenzen van disciplines en organisaties heen. Samen staan we sterker.

  • Verbetering van organisatie en coördinatie van zorg. Ons netwerk heeft als belangrijkste doel de organisatie en coördinatie van palliatieve zorg in Zeeland te verbeteren.
  • Verhogen van de kwaliteit van zorg. Wij streven ernaar de kwaliteit van palliatieve zorg in Zeeland te verhogen op basis van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.
  • Informeren van alle stakeholders. Wij houden alle betrokken partijen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg.
  • Signaleren van knelpunten en bieden van ondersteuning. Wij signaleren knelpunten binnen de palliatieve zorgketen en faciliteren projecten, zoals deskundigheidsbevordering.

Wil jij als professional op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland? Stuur dan een mail naar de coördinator: Fieke Donkers

Wegwijzer Palliatieve Zorg Zeeland

De wegwijzer Palliatieve Zorg Zeeland is een visualisatie van de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Elke fase bevat informatie gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het is geen lineair proces zoals het schema doet vermoeden. Er zijn veel dwarsverbanden en er wordt multidisciplinair samengewerkt. Het doel hiervan is:

  • betere signalering en markering van de palliatieve fase, met aandacht voor kwaliteit van leven;
  • de zorg samen met de zorgvrager en naasten vormgeven;
  • meer preventief en proactief werken i.p.v. reactief handelen;
  • verbetering van overdracht en samenwerking tussen verschillende disciplines.

Consultatief Palliatief Team Zeeland

Kom je als professional (huisarts, verpleegkundige, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of andere zorgverlener) bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase voor vragen of problemen te staan waarover je overleg wenst? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg via het Consultatief Palliatief Team (CPT). Het CPT is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 088-605 14 44. De consulent denkt met je mee en adviseert kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over, je blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de patiënt. 

Download de PalliArts app!

PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Bekijk hier ons scholingsaanbod

Richtlijnen Palliatieve Zorg

In de Richtlijnen Palliatieve Zorg worden de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. Deze zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij palliatieve zorg.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp