Klik hier om direct naar de wegwijzer Palliatieve Zorg Zeeland te gaan.

Consultatief Palliatief Team (CPT)

Let op! Bel altijd met een telefoon met nummerherkenning, zodat je ook teruggebeld kan worden.

Kom je als professional (huisarts, verpleegkundige, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of andere zorgverlener) bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase voor vragen of problemen te staan waarover je overleg wenst? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg via het Consultatief Palliatief Team (CPT). Het CPT is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 088-605 14 44. De consulent denkt met je mee en adviseert kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over, je blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de patiënt. 

Werkwijze CPT

De consulent neemt de consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig- en een arts consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt je zo snel mogelijk terug om het advies te bespreken. De adviezen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen (www.pallialine.nl). Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kan je vragen stellen?

  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie;
  • Beslissingen rondom het levenseinde zoals het stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
  • Bijzondere medicatietoepassingen, doseringen en toedieningswijzen;
  • Vraagstukken op existentieel of spiritueel gebied;
  • Organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg en de sociale kaart.

Consulenten

Ellen van Vliet

Internist-oncoloog

Marjan van Dijk

Internist-oncoloog

Eline Neels

Huisarts

Marjan Oortman

Huisarts

Marijke Speelman

Huisarts

Chantal Cornelissens

Verpleegkundige Palliatieve Zorg

Margreet Rentmeester

Verpleegkundige Palliatieve Zorg

Sandra van Overveld

Verpleegkundige Palliatieve Zorg

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp