Klachten en suggesties

Natuurlijk kan het voorkomen dat er zaken zijn die volgens u voor verbetering vatbaar zijn of dat u ontevreden bent over hoe de dienstverlening is verlopen.  Tips zijn van harte welkom via info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Heeft u een gevoel van ongenoegen of een klacht, dan vinden we het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Een eerste stap is om uw bevindingen te bespreken met de betrokken medewerker van Zeeuwse Zorgschakels. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken en richten aan de directie. Dit bericht kunt u sturen per post (postadres: Hermesweg 9, 4382 ND Vlissingen) of per mail info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Leidt een bespreking van uw klacht niet tot een gewenste oplossing voor u, dan leggen we uw klacht voor aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevrouw W. Maas. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen via wilma.maas@icloud.com of 06-14496253.

Klachtencommissie Zeeland

Als er ongenoegen blijft, is het mogelijk uw klacht in te brengen bij de Klachtencommissie Zeeland waar Zeeuwse Zorgschakels bij aangesloten is.  Download de Klachtenregeling en het Huishoudelijk reglement van deze commissie.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp