Jonge mensen met dementie

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het geheugen.

Bij dementie op jonge leeftijd is dit lang altijd niet aan de orde en daardoor worden de eerste signalen van dementie vaak niet herkend. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen, meestal denkt men eerst aan een depressie, overspannenheid of relatieproblemen.

Voor kinderen met een ouder met dementie is er het breinspoken platform.  Zij organiseren ieder jaar, ergens in augustus, het zomerkamp breinspoken voor kinderen van 8-18 jaar. 

 

Migratieachtergrond en dementie

Op 1 maart 2022 woonden 4 465 934 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 25,4 procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,9 procent een westerse migratieachtergrond en 14,5 procent een niet-westerse migratieachtergrond. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 60% van deze mensen zijn autochtoon Nederlander en 40% heeft een migratieachtergrond.

Verstandelijke beperking en dementie

De onderliggende oorzaak van de verstandelijke beperking brengt in sommige gevallen een verhoogde kans op dementie met zich mee. Voorbeelden daarvan zijn mensen met het Downsyndroom, het syndroom van Sanfilippo en mensen die vaak epileptische insulten hebben in combinatie met een verstandelijke beperking. Ongeveer een derde van de mensen met het Downsyndroom en ouder dan 40 jaar, heeft dementie. Bij mensen met het syndroom van Sanfilippo komt dementie veelal op jong volwassen leeftijd voor. Naast dementie bij mensen met bovengenoemde syndromen, is nog maar weinig bekend over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Kennisplein gehandicaptensector

In de brochure van het kennisplein gehandicaptensector leest u over dementie in het algemeen en bij mensen met een verstandelijke beperking. U leest onder meer over de soorten en de verschillende stadia van dementie. De brochure is bedoeld voor verwanten en professionele ondersteuners.

Op de website van het kennisplein gehandicaptenzorg vindt u nog veel meer informatie en tools welke u kunt gebruiken in de zorg voor de ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp