Huis voor Levensvragen Zeeland - voor zorgprofessionals

Bent u hulpverlener in de eerste lijn? Dan kunt u contact opnemen met een geestelijk verzorger van het Huis voor Levensvragen Zeeland voor advies, scholing, moreel beraad of voor deelname aan uw multidisciplinair overleg. Ook indien u meer informatie over onze dienstverlening wenst, kunt u ons mailen of bellen. 

 

Bel of mail met het Huis voor Levensvragen Zeeland, dan zal een geestelijk verzorger die werkzaam is binnen uw regio binnenkort contact met u opnemen. Ga hiervoor naar onze contactpagina

Wanneer verwijzen naar een geestelijk verzorger?

Om inzichtelijk te maken wanneer u aanvullende ondersteuning kunt inschakelen is een handige keuzehulp gemaakt. In dit document wordt aangegeven in welke situaties gesprekken met een geestelijk verzorger uitkomst kunnen bieden. Daarnaast is aangegeven wanneer medisch maatschappelijk werk of psychiatrische consultatie meer passend is.

U vindt de keuzehulp via onderstaande link.

Deskundigheidsbevordering

Aandacht voor zingeving en levensvragen hoort bij ons allemaal. Het doel van het Huis voor Levensvragen is dat ondersteuning bij zingeving en levensvragen bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen in Zeeland. Naast begeleiding hebben wij ook aanbod voor professionals en vrijwilligers in de zorg- en hulpverlening. Zo organiseren wij regelmatig diverse scholingen en themabijeenkomsten. Deze worden gepland wanneer hier voldoende belangstelling voor is. Wij kunnen ook voorlichting geven over geestelijke verzorging en wij kunnen aansluiten bij een multidisciplinair overleg (MDO) in de eerste lijn.

Op de digitale leerwerkplaats van PZNL kunt u de gratis online cursus Zingeving in de palliatieve zorg volgen. Dit is een laagdrempelige cursus over signaleren en praten met cliënten en hun naasten over zingeving. 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen binnen onze organisatie en over mooie initiatieven of projecten. Dit is wat u van onze nieuwsbrieven kunt verwachten >

* indicates required

Intuit Mailchimp