Klik hier om direct naar de wegwijzer Palliatieve Zorg Zeeland te gaan.

Jeannette van den Beukel

In mijn werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis en voorheen in de ouderen- en verpleeghuiszorg kom ik in gesprek met mensen met heel verschillende achtergronden.

Ieder mens kan op een moment behoefte hebben aan een luisterend oor, iemand die met je meedenkt en die samen met jou kijkt naar je situatie: wat is er aan de hand, wat betekent dat voor mij, waar kan ik kracht uit putten, hoe kan ik verder?
Daarin wil ik graag iets voor u betekenen.
In situaties van ziekte, verlies, einde van het leven ga ik graag met u in gesprek.

Jeannette van den Beukel is werkzaam in de regio’s Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord en Zuid-Beveland.

Willem Blokland

Ruim 30 jaar werkte ik als humanistisch raadsman in het UMC Utrecht op de afdelingen oncologie & palliatieve zorg.

Nu spreek ik mensen thuis bij wie het leven op scherp staat. Of juist scherpte mist.

Een gezond en fijn leven is niet vanzelfsprekend. Je kan ineens geconfronteerd worden met verlies van gezondheid, relatie(s), werk of van bezieling en motivatie. Hoe ga je daar mee om? 

Graag ga ik met u hierover in gesprek: rustig, respectvol en persoonlijk. Op zoek naar ruimte en perspectief om het op uw eigen manier te doen.

Willem Blokland is werkzaam in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord en Zuid-Beveland. Naast zijn werk voor  het Huis voor Levensvragen Zeeland werkt hij ook in zijn eigen praktijk ‘Onder de Appelboom‘.

Gemma Verlijsdonk

Gemma Verlijsdonk is werkzaam in de regio Schouwen-Duiveland

Wim van Goch

Het leven brengt allerlei vragen en gevoelens mee. 

“Het is lang geleden, maar het doet wéér pijn. Mijn familie kent mijn verhaal nu wel. En denkt soms: je bent depressief. Maar dat is het niet. En toch zou ik weer willen praten…”.
“Mijn broer is schizofreen. Hoe kan ik trouw blijven aan mijn broer, zonder in zijn gedachtespinsels mee te gaan?”
“Weet je, ik heb het eigenlijk goed. Baan, gezin, en toch voel ik een leegte. Gek eigenlijk…wat betekent dat? “
“Ik heb gehoord dat u eens twee jaar na het overlijden van iemand, bij de familie thuis een herdenking hebt gedaan. Dat vonden ze erg fijn. Kunt u voor ons iets betekenen?” 

Dit zijn mooie en zinnige gedachten en vragen. Ik ga graag in gesprek. 

Mijn naam is Wim van Goch. Ik voel me vrij om te spreken met ieder mens, welke kijk op het leven of gezindte je ook hebt. 

Naast mijn werk in de GGZ (en daarvoor in ziekenhuizen) werk ik voor Het Huis voor Levensvragen op Walcheren en in het westen van Zuid-Beveland (t/m regio Goes). 

Voor collega’s en andere professionals: Ik ben ook actief als supervisor en gespreksleider Moreel Beraad. 

Sandra Uijl

Mijn naam is Sandra Uijl. In 2023 ben ik afgestudeerd in de theologie. Vanaf dat moment ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en in een hospice. Tevens ben ik sinds kort aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen West-Brabant Tholen en werkzaam in de regio Tholen.

Soms maak je breukervaringen mee in het leven, zoals ziekte, verlies en het einde van het leven. Situaties waarin het leven niet meer is zoals het was, en je jezelf opnieuw moet oriënteren op vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Waarom overkomt me dit?’, en ‘Hoe ga ik nu verder?’. Je kan dan behoefte hebben aan een luisterend oor. Daarin wil ik graag iets voor u betekenen. Het eigen levensverhaal is voor mij hierin leidend. Als geestelijk verzorger loop ik een tijdje met u mee over uw levensweg, om een stevigere bagage mee te geven. Het proces waarin we allebei groei zien, vind ik het mooiste aan mijn werk: zien dat iemand weer groeit en bloeit vanuit zijn eigen krachtbronnen in het leven.

Van jongs af aan wist ik dat ik mensen wilde helpen. Als mens maak je veel mee. Hoe fijn is het dan dat je een luisterend oor hebt en iemand die met je meedenkt! Hoewel ik een christelijke achtergrond heb, ervaar ik een roeping om iedereen te helpen, gelovig of niet-gelovig. Ieder verhaal is uniek en maakt jou tot een uniek persoon. Naar dat unieke, die “sparkle”, ga ik graag met u op zoek, zodat we zicht krijgen op wie u bent en wat uw krachtbronnen zijn.

Sandra Uijl is beschikbaar in de regio Walcheren en Zuid-Beveland voor individuele begeleiding, vooral daar waar een link is met Amarijn. Hier kan incidenteel van afgeweken worden. Voor scholing, mantelzorgbijeenkomsten, het aansluiten bij een MDO e.d. is Sandra ook beschikbaar in beide regio’s, ook wanneer hier geen link is met Amarijn. 

Eveline Post

Sinds 20 jaar werk ik in de zorg voor ouderen in de brede zin van het woord, begonnen in het verzorgingshuis, nu volledig pakket thuis, verpleeghuis en een aantal jaren in het hospice. Binnen de ouderenzorg is er de laatste jaren aandacht gekomen voor kwaliteit van leven, voor positieve gezondheid en moreel beraad. Als geestelijk verzorger heb ik mij actief ingezet om dit op de kaart te krijgen binnen de organisatie waar ik werk.

Om ook mijn kennis en ervaring in waarden en levensoriëntatie in te zetten voor ouderen die zelfstandig wonen en voor professionals werk ik sinds kort vanuit een eigen praktijk: Febe.

Febe is afkomstig van het Griekse Phoibè wat rein of helder betekent. In de Griekse mythologie is het de bijnaam van Artemis, godin van de maan en jacht. In de Bijbel wordt een Febe genoemd door Paulus: “Zij was velen, ook mij, tot steun geweest.”

Het leven kent immers zijn mooie, lichte en vreugdevolle kanten van voorspoed en geluk. Evengoed kent het haar schaduw van teleurstelling, verlies en dilemma.

Het is zinvol en van waarde om op dit soort momenten stil te kunnen staan met iemand die met aandacht luistert naar wat zich van binnen roert. Hoe kan ik mij verhouden tot wat er op mijn pad komt? Te ontdekken wat richtinggevend en van betekenis is. De verbinding met mijzelf, anderen en het andere te herstellen. Nieuwe inzichten te verwerven. Helderheid krijgen. Moeilijke keuzen maken.

In alles: Het leven een beetje open vouwen.

luisteren │betekenis │reflectie │scholing │moreel beraad

Eveline Post is werkzaam in de regio’s Walcheren en Zuid-Beveland.

Peter Rouw

Als geboren en getogen Zeeuws-Vlaming werk ik als ‘Zinkundig Geestelijk begeleider met ervaring’ in de specialistische GGZ in Rotterdam. Daar kom ik de vragen tegen die van alle tijden en plaatsen zijn in een leven met kwetsbaarheid. Omdat ik ook iets wil betekenen in mijn eigen regio, heb ik mij aangesloten bij het Huis voor Levensvragen Zeeland als niet-institutioneel gezonden Geestelijk begeleider. Van daaruit wil ik er zijn voor alle levensbeschouwelijke richtingen en vormen van spiritualiteit en mensen vanuit liefde begeleiden op zoek naar zin en betekenis.

De ander leren kennen in alle vreugde en verdriet, pijn, toppen en dalen die het leven vorm hebben gegeven, is voor mij belangrijk. Samen zoeken naar een doel en richting vanuit de sociale, psychische, religieuze en/of spirituele dimensie. Ik laat mij raken door de boodschap die de ander mij brengt, voor mij een aanknopingspunt in begeleiding; ‘alleen de gewonde geneest’. De waarom-vragen proberen om te buigen tot ‘waartoe’!

Uit eigen ervaring weet ik wat die vragen betekenen, hoe donker en uitzichtloos het kan zijn wanneer het leven zelf om antwoord vraagt. Hoe moeilijk het kan zijn om betekenis te geven aan wat er gebeurt of gebeurd is, zelfs wanneer er vragen opborrelen een keuze te maken tussen leven en dood.

Naast individuele contacten werk ik ook met groepen gericht op zingeving en spiritualiteit, verlieservaringen, psychosegevoeligheid, depressie en afhankelijkheid van middelen. Ik geef deskundigheidsbevordering in het herkennen van levensvragen en omgaan met spiritualiteit voor professionals.

Peter Rouw is werkzaam in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord en Zuid-Beveland.

Marian Taalman-de Ruiter

Een leven lang studeren heeft ertoe geleid dat ik mij gevormd heb tot docent, theoloog en ethicus, trainer, contextueel (familie) therapeut, (partner) relatietherapeut, supervisor, interlevensbeschouwelijk leider.

Van hieruit heb ik mij gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking, werken met hond als co-therapeut, systemisch werken, werken met kinderen en jong volwassenen, begeleiden van groepen/teams in transitie en Moreel Beraad.

Mijn werkervaring is opgebouwd uit:
– Het werken als geestelijk verzorger (GV) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (De Sterre, Clinge) en in het gecombineerde verpleeghuis (Ter Schorre, Terneuzen).
Mijn jaren als gemeentepredikant in twee gemeenten met veel aandacht voor crisissituaties en ernstig zieke jongeren en ouderen.
– Lesgeven als GV in in-service opleidingen, aan vrijwilligers in het pastoraat, als vakdocent en trainer in systemisch werken/contextueel werken aan een opleiding voor psychosociaal hulpverleners.
– Mijn huidige werk als GV in (vooral) het ziekenhuis (ZorgSaam, Terneuzen) en als GV -C (calamiteiten in Zeeland).
– Mijn werk als vertrouwenspersoon.
– Het begeleiden van teams in transitie of als begeleider van intervisie.
– Het werken als therapeut in mijn eigen zeer kleinschalige praktijk De Verbindende Aarde.

Als GV ben ik open naar ieder en waar nodig leg ik verbindingen naar een eigen passende context. Vanuit mijn perspectief als contextueel therapeut (en theoloog) is ieders context heel belangrijk! Daarbinnen gaan we ook op zoek naar hulpbronnen. Ik zoek verbinding, voor mij doet iedereen er toe, ongeacht ieders achtergrond, religie of levensbeschouwing, iemands leeftijd of gender. Wij leven allemaal sámen op die éne aarde in verbinding.

Marian Taalman – De Ruiter is werkzaam in de regio Zeeuws-Vlaanderen, vooral daar waar er een link is met ZorgSaam. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld voor scholing of het begeleiden van teams of het geven van Moreel Beraad.

Joep de Valk

Als geestelijk verzorger richt ik mij vooral op het verhelderen van gevoelens. Als je in je gevoelens verward raakt, kan er een kloof groeien tussen wat je naar buiten laat zien en wat je van binnen voelt. In onze gesprekken kan ik uit de rijke bronnen van de westerse spiritualiteit en mystiek putten. Mensen zeggen dat de gesprekken helpen om gevoelens helder te krijgen, weer in balans te komen en weer richting te vinden. Ik ben onder de indruk hoe mensen hun veerkracht terug vinden. Dat raakt mij iedere keer opnieuw.

Graag richt ik mij op begeleiding in de laatste levensfasen – wanneer de lichamelijke of geestelijke capaciteiten afnemen en wanneer je het einde van je leven voelt naderen. Hoe om te gaan met de steeds maar verminderende mogelijkheden, welke maatschappelijke betekenis kunnen we nog hebben en hoe ga ik om met afhankelijkheid? Wat moet ik nog afronden, hoe kijk ik op mijn leven terug en hoe kan ik met een gerust hart sterven?

Joep is werkzaam in de regio Walcheren

Daniel van Domburg

In 1983 had ik een onverwachte eenheidservaring waarbij ik me op een niet uit te leggen manier diep verbonden voelde met alle mensen in mijn omgeving. Dit stimuleerde voor mij een geestelijke ontwikkeling, die in de loop der jaren heeft geleid tot een houding van ‘leven in het moment’, waarbij het hart leidend en het denken ondersteunend is. Ik voel me niet gebonden aan een specifiek denksysteem. Als het over religie gaat zeg ik vaak: ‘Ik ben niet van een bepaalde club, maar ik hou van mooi voetbal’. Voor mij kan inspiratie uit veel verschillende bronnen komen, zowel traditionele als hedendaagse. Deze open houding van niet-weten vormt de basis van mijn werk als geestelijk verzorger. Met vriendelijkheid en oprechte interesse in anderen, zonder te oordelen, creëer ik een sfeer waarin mensen zich vrij voelen om hun verhaal te delen. Zo’n gesprek kan leiden tot een ander perspectief, waardoor mogelijkheden ontstaan voor herbezinning.

In 2023 rondde ik een universitaire studie Religiewetenschappen met specialisatie Geestelijke Verzorging af. Daarnaast heb ik een machtiging van de RING-GV (Stichting Raad voor toetsing en bevoegdverklaring van Institutioneel Niet-Gezonden geestelijk verzorgers). Als freelance GV bezoek ik mensen thuis, vanuit het Huis voor Levensvragen Zeeland en het Centrum voor Levensvragen West-Brabant en Tholen. Daarnaast werk ik als vrijwilliger in een hospice.

Ik ben van 1957. Voorheen werkte ik in het bedrijfsleven (logistiek/commercieel) en vervolgens in het onderwijs als docent geschiedenis. Ik heb 23 jaar in Goes gewoond, maar sinds een aantal jaren woon ik met mijn vrouw in Huijbergen. Wij hebben vier kinderen, twee kleinkinderen en een hond.

Daniel is werkzaam in de regio Zuid-Beveland

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van het Huis voor Levensvragen Zeeland

Onze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Elk seizoen brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging thuis in Zeeland, de scholingen en bijeenkomsten. Maar ook informatie vanuit de landelijke vereniging van Samenwerkende Centra voor Levensvragen en interessant nieuws vanuit andere landelijke organisaties rondom levensvragen. NB: U kunt zich op elk moment weer afmelden via de link onderaan de nieuwsbrieven.

* indicates required

Intuit Mailchimp