HvLV: Tijdig spreken over het levenseinde

De communicatie tussen huisarts (of andere zorgprofessional) over niet medisch-technische aspecten van de palliatieve zorg met name in situaties van (beginnende) dementie. 

Live scholing en training 

Doelgroep: Huisartsen vormen de eerste doelgroep. Ook op maat te maken voor andere zorgprofessionals (al dan niet in opleiding), die in contact (kunnen) komen met cliënten met (beginnende) dementie. Multidisciplinaire scholingsgroep is ook denkbaar. 

Twee keer een dagdeel waarbij een groep van maximaal 8 personen enerzijds stilstaat bij hoe zijzelf met het thema omgaan en waar hun behoefte voor training is (reflectie) en anderzijds een praktische handreiking/oefening krijgen aangereikt om de gespreksvaardigheid te verbeteren (training). Geschreven met het oog op voor huisartsen, eenvoudig op maat te maken voor andere zorgprofessionals.  

“De cursus zou wat mij betreft standaard aan ieder arts gegeven moeten worden, los van of het palliatieve traject dementie betreft of een ander ziektebeeld. Voor artsen is het goed om na te denken over palliatie en gesprekken daarover met betrekking tot het levenseinde.”  

“Mooie cursus ‘Tijdig spreken over het levenseinde’. Zit goed in elkaar. Kernvraag: “Hoe verhoud ik mij tot verlies van geestelijke vermogens (dementie) en tot sterven en wat betekent dit voor de relatie die ik heb met de patiënt” is zeker relevant. Het besef dat patiënten met dementie palliatief zijn, kan helpen om te anticiperen op het proces van de patiënt vind ik een interessant uitgangspunt.”  

Duur van de scholing: 2 dagdelen. De duur van een dagdeel (2,5 of 4 uur) wordt vooraf afgestemd met de deelnemers. 

Trainers: Lucas Aulbers, huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, Wim van Goch, geestelijk verzorger psychiatrie (Emergis) en verbonden aan het Huis voor Levensvragen Zeeland 

Meer informatie over deze scholing: info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl of 0118-745808