Mensen met een hersenaandoening of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben, naast de zichtbare gevolgen, vaak ook last voor onzichtbare gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, overprikkeling of veranderingen in je denken, je emoties en je gedrag. Dit zijn vaak ingrijpende gevolgen die ook leiden tot veel onbegrip uit de omgeving, omdat je ze simpelweg niet kunt zien. Onzichtbare gevolgen zorgen bij veel mensen voor een dagelijkse strijd die het leven belemmert, terwijl niemand dit aan je kan zien. De patiënt ervaart dan ook vaak onbegrip uit de omgeving: “Ach, ga je nu al naar huis?”, “Ik ben ook weleens moe, kom op.” of “Je moet ermee leren leven”.

Met de landelijke Brain Awareness Week van 15 t/m 21 maart, willen we meer (h)erkenning en bewustwording creëren voor deze onzichtbare gevolgen. Vanuit de Zeeuwse Zorgschakels organiseren we op dinsdagmiddag 16 maart van 15.00 tot 17.00 uur een NAH-estafette. Hiermee willen we kennis en ervaringen uitwisselen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening of hersenletsel.

Bij deze estafette nodigen wij van harte professionals en patiënten en hun naasten uit. De estafette start met een professional die vertelt wat hij/zij doet rondom NAH en wat de ervaringen zijn over de onzichtbare gevolgen bij NAH. Daarna geeft hij/zij het stokje door aan de volgende professional. Deze korte presentatie kan live zijn, maar kan ook door middel van een kort filmpje.

Mensen met NAH en hun naasten kunnen bij elke presentatie hun vragen stellen aan de professional en in gesprek gaan met elkaar. Dit kan bij voorkeur via de chat-mogelijkheid. Uiteraard is er ook een mogelijkheid om op een later moment verder te praten wanneer een vraag meer tijd kost.

Heb je zin om mee te doen? Meld je dan nu aan op hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl en je ontvangt de link naar de online Teams-bijeenkomst. Ken je professionals of mensen met NAH en mantelzorgers die wellicht ook geïnteresseerd zijn om mee te doen aan deze NAH-Estafette? Attendeer hen dan op deze bijeenkomst. Wij kijken ernaar uit om jullie op deze interessante middag te ontmoeten!

Deze activiteit is mogelijk gemaakt mede dankzij de Hersenletsel Alliantie en de Hersenstichting.