Breinlijn, het gratis loket voor alle vragen over hersenletsel. Sinds mei 2020 is Breinlijn ook actief in Zeeland. Heeft u een vraag over hersenletsel? Ga naar breinlijn.nl en laat uzelf voorlichten door specialisten.

Breinlijn in Zeeland

In Nederland komen er jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen bij met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteamleden. Breinlijn biedt één landelijke toegangspoort: mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. Maak hier kennis met de hersenletseldeskundigen van Breinlijn Zeeland.

Heb je een vraag over hersenletsel? Neem dan contact met ons op via 085-225 02 44, zeeland@breinlijn.nl of ons contactformulier.

In gesprek met…

Hersenletseldeskundigen Breinlijn Zeeland

Elke vraag over hersenletsel die binnenkomt bij Breinlijn Zeeland komt terecht bij Lenneke Clement of Nicole Schellekens. Deze twee hersenletseldeskundigen verbinden onafhankelijk de zorgaanbieders binnen Zeeland met vragenstellers.

Ongeveer 645.900 mensen in Nederland hebben een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte of (verkeers-)ongeval. Het gaat om letsel dat na de geboorte is ontstaan: ook wel “Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)” genoemd. Hersenletsel geeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Het leven is nooit meer hetzelfde, verschijnselen zijn divers en worden vaak niet of pas later herkend. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee voor de getroffene, hun naasten of professionals. Breinlijn is via mail en telefoon bereikbaar. De deskundigen weten veel van de mogelijke gevolgen van hersenletsel en kennen de mogelijkheden binnen de regio. Zij denken mee, beantwoorden vragen en geven informatie over passende zorg en ondersteuning in de regio.

Samenwerken
Lenneke en Nicole zijn vanaf de start in mei dit jaar betrokken bij Breinlijn. Ze hebben beiden meer dan vijftien jaar werkervaring met mensen die hersenletsel hebben. Zij hebben hun eigen specialisatie waardoor ze elkaar goed aanvullen. Vragen vanuit de acute fase zijn vaak anders dan mensen die al langere tijd bekend zijn met hersenletsel.

Onzichtbare gevolgen
Hersenletsel kan ook veel onzichtbare gevolgen met zich meebrengen. Deze problematiek komt vaak pas later aan het licht. Iemand kan bijvoorbeeld door hersenletsel een korter lontje hebben, waardoor problemen ontstaan in relaties thuis of in de samenwerking met collega’s op het werk.
Lenneke: “Het is erg ingrijpend in iemands leven om hersenletsel op te lopen. Het zet vaak het leven van die persoon én zijn naasten op zijn kop omdat op alle fronten van je leven de gevolgen merkbaar zijn. Dat kunnen lichamelijke veranderingen zijn maar ook problemen in plannen, organiseren, contact leggen en onderhouden met anderen of bijvoorbeeld veranderingen in het karakter. Daarom zijn we erg blij dat mensen nu op een laagdrempelige manier onze hulp kunnen vragen om met hen mee te denken.“

Binnen 48 uur contact
Door middel van het invullen van het formulier op de website van Breinlijn of een voicemailbericht komen de gestelde vragen binnen bij Breinlijn. Vervolgens gaan Nicole en Lenneke aan de slag. Voorheen kwamen vragen over hersenletsel terecht bij het Zeeuwse Hersenletselteam. Omdat het hersenletselteam eens per kwartaal bij elkaar komt kan het langer duren voordat een vraag beantwoord wordt. Nu kan door de hersenletseldeskundige waar nodig direct het team betrokken worden, kijken zij mee naar de vraag en geven advies.

Nicole: “Zodra er een vraag binnenkomt, kijken we eerst bij wie past deze vraag het beste? Ik ben meer bekend met de chronische fase en Lenneke met acuut hersenletsel. We nemen vervolgens telefonisch contact op om de vraag te verduidelijken. Hierna leggen we contact met organisaties binnen de brede zorgkaart in Zeeland en waar nodig met leden van het Hersenletselteam om met een zo passend mogelijk advies te komen.”

Breed georiënteerd
Nicole: “Breinlijn is voor alle vragen over hersenletsel en niet leeftijdgebonden. Het kan gaan over wonen, werk, lotgenotencontact, erkenning en diagnostiek. Zo hebben we vragen gekregen over waar kan ik sporten, moet ik mijn werkgever op de hoogte brengen van mijn hersenletsel, waar kan ik terecht voor dagbesteding of lotgenotencontact. Dat maakt ons werk erg afwisselend. Mensen komen praktische problemen tegen zoals moeite hebben met het plannen en organiseren van het huishouden. Ook ervaren mensen met hersenletsel vaak overprikkelingsklachten en vermoeidheid. Daarbij komt ook nog eens kijken dat mensen met hersenletsel zich in een rouwproces bevinden. Omdat ze door het letsel eenvoudige dingen niet meer kunnen doen.”
Lenneke: “De vragen die binnenkomen zijn heel divers en zo ook de vragenstellers. Het zijn patiënten zelf, maar Breinlijn is er ook voor hun naasten en zorgprofessionals met vragen. Al die verschillende hulpvragen en hulpvragers maakt het werken als hersenletsel deskundige een boeiende uitdaging!”

Meer naamsbekendheid
Lenneke: “Er zitten denk ik nog veel mensen thuis die vragen hebben. Daarom is het belangrijk dat we meer naamsbekendheid krijgen zodat we meer mensen kunnen helpen en zo verbindingen kunnen maken binnen de zorgaanbieders in Zeeland. Breinlijn is een laagdrempelige en onafhankelijke organisatie. We geven de hulpvrager altijd verschillende opties zodat diegene zelf kan kiezen welke oplossing het beste aanvoelt.”

Heb je een vraag over hersenletsel? Neem dan contact met ons op via 085-225 02 44, zeeland@breinlijn.nl of ons contactformulier.

Specifieke deskundigheid

Hersenletsel kan  uitdagingen opleveren op vele gebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, relaties en zorg. Hoe regel ik gezinsondersteuning? Waar kan ik sporten? Wie kan mij ondersteunen bij mijn re-integratie? De vaste medewerkers van Breinlijn kunnen bij complexe vragen terugvallen op een team van gespecialiseerde deskundigen. Daar zitten een kinderrevalidatiearts en een arbeidsdeskundige in, maar bijvoorbeeld ook een WMO- klantmanager en een neuropsycholoog.

Contact

Breinlijn – wijst de weg naar ondersteuning bij hersenletsel
Online: breinlijn.nl | Telefonisch: 085 – 225 0244