Breinlijn, het gratis loket voor alle vragen over hersenletsel. Sinds mei 2020 is Breinlijn ook actief in Zeeland. Heeft u een vraag over hersenletsel? Ga naar breinlijn.nl en laat uzelf voorlichten door specialisten.

Breinlijn in Zeeland

In Nederland komen er jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen bij met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteamleden. Breinlijn biedt één landelijke toegangspoort: mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel.

Regionale ziekenhuizen, het revalidatiecentrum, een organisatie voor gehandicaptenzorg en thuis- en verpleegzorg organisaties, eerstelijns praktijken, allen werken zonder concurrentiebeding samen in het belang van mensen met hersenletsel. Nicolle van Hoof, projectleider Breinlijn van Zeeuwse Zorgschakels: “De hersenletseldeskundigen van Breinlijn kennen de aanbieders van zorg en ondersteuning op het gebied van hersenletsel in jouw regio en kunnen jou de weg wijzen. Zij hebben de actuele kennis in huis in een zorgwereld die steeds in ontwikkeling is en zijn laagdrempelig bereikbaar.” Vanaf 12 mei is vanuit de landelijke toegangspoort Breinlijn ook in Zeeland een hersenletselteam bereikbaar voor mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals.

Verstand van hersenletsel

De landelijke toegangspoort Breinlijn is er voor alle vragen over hersenletsel en voor alle leeftijden. De medewerkers weten veel van de mogelijke gevolgen, ook de onzichtbare. De restverschijnselen hebben vaak veel impact op het dagelijks leven, weet Van Hoof. “Zolang mensen met hersenletsel in rustig vaarwater zitten, redden ze zich meestal wel. Maar zodra er veranderingen in de omgeving optreden, kunnen er onzekerheden of problemen ontstaan. Vaak wordt niet meteen herkend dat er een relatie kan zijn met het bestaande hersenletsel.’’

Specifieke deskundigheid

Dat kan uitdagingen opleveren op vele gebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, relaties en zorg. Hoe regel ik gezinsondersteuning? Waar kan ik sporten? Wie kan mij ondersteunen bij mijn re-integratie? De vaste medewerkers van Breinlijn kunnen bij complexe vragen terugvallen op een team van gespecialiseerde deskundigen. Daar zitten een kinderrevalidatiearts en een arbeidsdeskundige in, maar bijvoorbeeld ook een WMO- klantmanager en een neuropsycholoog.

Contact

Breinlijn – wijst de weg naar ondersteuning bij hersenletsel
Online: breinlijn.nl | Telefonisch: 085 – 225 0244