Teams van casemanager

Alle 13 gemeenten in Zeeland beschikken over tenminste één team casemanagers. Elk teamlid heeft eigen cliënten, met het team zorgen zij voor waarneming en afstemming. Voor cliënten zijn de casemanagers bereikbaar per telefoon of e-mail.

Werkwijze

Na de aanmelding volgt er een nadere kennismaking. In eerste instantie kan dit telefonisch zijn of de casemanager komt bij u thuis. Uw situatie wordt dan verder in kaart gebracht en er wordt besproken wat nodig is in uw situatie. De casemanager kan u ook begeleiden bij het laten vaststellen van de diagnose dementie door een arts. Dit is met name belangrijk om zicht te krijgen op het ziektebeeld en voor het aanvragen van passende zorg en ondersteuning.

De casemanager blijft in de meeste gevallen voor langere tijd betrokken en ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers om zo lang mogelijk en zo volwaardig mogelijk mee te blijven doen.

Voorlichting

De casemanagers dementie delen hun praktische ervaring en kennis door samen met partijen zoals mantelzorgorganisaties, Alzheimer Zeeland en gemeenten voorlichting te organiseren.  De voorlichting ‘Omgaan met dementie’ voor mantelzorgers is hier een voorbeeld van. Kijk in onze agenda wanneer deze bij u in de buurt plaatsvindt.