Er zijn verschillende geestelijk verzorgers aangesloten bij Huis voor Levensvragen Zeeland. Iedere geestelijk verzorger heeft zo zijn of haar eigen expertise en ervaringen. Lees hier wie ze zijn.

Chantal van de Walle

Levensbeschouwing

Rooms Katholiek

Expertise & Ervaring

Er zijn momenten in het leven waarop je met een grote veranderingen te maken krijgt. Het zijn zogenaamde ‘scharniermomenten’: gebeurtenissen die je leven opdelen in ervoor en erna. Een geboorte, huwelijk, overlijden, nieuwe baan, ziekte, met pensioen gaan enzovoort. Het kan iedereen overkomen: door ziekte, het overlijden van een dierbaar mens, of door iets anders, kan je leven ineens zijn vanzelfsprekendheid verliezen. Hoe kun je daarmee om gaan en vind je een weg die begaanbaar is?

Op die momenten is het fijn om te weten hoe je je emoties kunt uiten en alles een plekje kunt geven.

In mijn werk als geestelijk verzorger sta ik mensen daarin bij. Ik geef geen antwoorden, maar probeer de ander zijn eigen antwoorden en de eigen kracht te laten vinden. (Meer informatie vindt u op kracht4you.nl)

Mensen zeggen over mij dat ik goed kan luisteren en goede vragen stel, waarmee zij helderheid krijgen over wat in hen leeft en welke weg bij hen past. Zij zeggen dat ik toegankelijk ben, betrokken en warm en veel ruimte geef. Ik wil graag mensen nabij zijn op dié momenten in het leven.

Naast mijn deskundigheid in individuele gesprekken heb ik ook ruime ervaring in het voorgaan en begeleiden van uitvaarten en (andere) rituelen. Hierover leest u op de website van Het Scharniermoment.

Chantal van de Walle is werkzaam in de regio Zeeuws Vlaanderen

Willem Blokland

Levensbeschouwing

Humanistisch

Expertise & Ervaring

Al lange tijd werk ik als humanistisch raadsman in het UMC Utrecht, waar ik mensen spreek van wie het leven op scherp staat. Of juist scherpte mist. Daarnaast werk ik in mijn eigen praktijk ‘Onder de Appelboom‘ in Zeeland.

Via het Huis voor Levensvragen is het mogelijk u thuis te bezoeken. In de gesprekken zoeken we verdieping en waar mogelijk concrete aanknopingspunten in thema’s als:

  • burn-out & levenskunst
  • leven met kanker
  • laatste fase van het leven & afscheid nemen
  • omgaan met verlies & rouw
  • zingeving en zoeken naar vervulling
  • relaties, identiteit & homoseksualiteit.

Mijn insteek is dat respectvol, persoonlijk en rustig maar doortastend te doen.

Willem Blokland is werkzaam in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord- en Zuid Beveland

Josée van der Putte

Levensbeschouwing

Protestant

Expertise & Ervaring

Ik ben geboren op Zeeuwse grond en heb op verschillende plaatsten gewoond, gestudeerd en gewerkt. Sinds een aantal jaren woon ik in Zierikzee. Ik heb gewerkt in lager en middelbaar onderwijs, in verpleeg-en verzorgingshuis als predikant en in de functie van gemeentepredikant in verschillende gemeenten gewerkt rond Amsterdam en nu in Zeeland. Ik werk nu op het eiland Schouwen-Duiveland in deeltijd als gemeentepredikant.

Ik ben geschoold in contextueel pastoraat, heb Klinische Pastorale trainingen gedaan en onlangs afgestudeerd als Geestelijke Begeleider op het TBI in Nijmegen (in samenwerking met PThU van de PKN) met een eindscriptie over Etty Hillesum. Op dit moment studeer ik naast mijn werk part-time in Rome.

Ik heb twee studerende/werkende dochters en ben graag met familie en vrienden verbonden. Daarnaast houd ik me bezig met muziek, ben lid van een vrouwelijk serviceclub De Soroptimisten en Ridder in de orde van de Tempeliers.

Ik wil graag een luisterend oor bieden voor wie dat nodig heeft om in gezamenlijke gesprekken mogelijke nieuwe perspectieven te vinden. Ik stel me situaties voor waarin dat extra belangrijk is: rouw en verlieservaringen, eenzaamheid, vragen naar zingeving, geloofsvragen, ziekte, begeleiding op weg naar het einde van het leven. Ik heb ruim 35 jaar ervaring als predikant en wil graag van dienst zijn.

Josée van der Putte is werkzaam in de regio Schouwen Duiveland

Annette Heuseveldt

Levensbeschouwing

Protestant

Expertise & Ervaring

Ieder mens is waarde(n)vol, staat te lezen op mijn visitekaartje. Zo wil ik mensen ook benaderen: ieder mens is de moeite waard en leeft vanuit de voor haar/hem belangrijke waarden. Door omstandigheden of breukervaringen in het leven lukt het soms niet meer om op de vertrouwde manier het levenspad te bewandelen. Ik wil naar u luisteren en meezoeken naar een nieuwe waardering rondom leven en ook sterven. Mijn ervaring ligt voornamelijk in de ouderenzorg en palliatieve zorg. Ook ben ik beschikbaar voor groepsconsulten in de vorm van moreel beraad of morele reflectie.

Annette Heuseveldt is werkzaam in de regio Noord en Zuid Beveland