Er zijn verschillende geestelijk verzorgers aangesloten bij Huis voor Levensvragen Zeeland. Iedere geestelijk verzorger heeft zo zijn of haar eigen expertise en ervaringen. Lees hier wie ze zijn.

Jeannette van den Beukel

Levensbeschouwing

Protestant

Expertise en ervaring

In mijn werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis en voorheen in de ouderen- en verpleeghuiszorg kom ik in gesprek met mensen met heel verschillende achtergronden.

Ieder mens kan op een moment behoefte hebben aan een luisterend oor, iemand die met je meedenkt en die samen met jou kijkt naar je situatie: wat is er aan de hand, wat betekent dat voor mij, waar kan ik kracht uit putten, hoe kan ik verder?
Daarin wil ik graag iets voor u betekenen.
In situaties van ziekte, verlies, einde van het leven ga ik graag met u in gesprek.

Jeannette van den Beukel is werkzaam in de regio’s Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord- en Zuid-Beveland.

Willem Blokland

Levensbeschouwing

Humanistisch

Expertise & Ervaring

Al lange tijd werk ik als humanistisch raadsman in het UMC Utrecht, waar ik mensen spreek van wie het leven op scherp staat. Of juist scherpte mist. Daarnaast werk ik in mijn eigen praktijk ‘Onder de Appelboom‘ in Zeeland.

Via het Huis voor Levensvragen is het mogelijk u thuis te bezoeken. In de gesprekken zoeken we verdieping en waar mogelijk concrete aanknopingspunten in thema’s als:

  • burn-out & levenskunst
  • leven met kanker
  • laatste fase van het leven & afscheid nemen
  • omgaan met verlies & rouw
  • zingeving en zoeken naar vervulling
  • relaties, identiteit & homoseksualiteit.

Mijn insteek is dat respectvol, persoonlijk en rustig maar doortastend te doen.

Willem Blokland is werkzaam in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord- en Zuid Beveland

Harm van Eerden

Levensbeschouwing

Christelijk

Expertise/ervaring 

De zin van je leven ontvang je niet op recept.
Die ontwikkel je gaandeweg.
Door onverwachte veranderingen kan hij onder vuur komen te liggen.
Bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid en relaties, leven en toekomst, verdriet of afscheid.
Hoe kom je dán verder in je leven?
Meestal zoeken we steun in contact met onze naasten hierover.
En we ontlenen kracht aan onze levensopvatting.

Wie zulke vragen en gedachten van het leven wil bespreken met een begripvolle buitenstaander kan een beroep op me doen. Om nieuwe mogelijkheden te ontdekken of vanuit een ander perspectief te kijken.

Ik ben geestelijk verzorger in de GGZ (bij Emergis sinds 1997) en in een Hospice (Het Clarahofje sinds 2011) en voer daar dagelijks gesprekken die gaan over zingeving, eigenwaarde, afscheid en verlies of thema’s als zorg voor elkaar, de ander en ik.
Via het Huis voor Levensvragen Zeeland kun je me nu ‘aan huis’ inroepen.

Harm van Eerden is werkzaam in de regio’s Noord- en Zuid-Beveland.

Wim van Goch

Het leven brengt allerlei vragen en gevoelens mee. 

“Het is lang geleden, maar het doet wéér pijn. Mijn familie kent mijn verhaal nu wel. En denkt soms: je bent depressief. Maar dat is het niet. En toch zou ik weer willen praten…”. 

“Mijn broer is schizofreen. Hoe kan ik trouw blijven aan mijn broer, zonder in zijn gedachtespinsels mee te gaan? 

“Weet je, ik heb het eigenlijk goed. Baan, gezin, en toch voel ik een leegte. Gek eigenlijk…wat betekent dat? “ 

“Ik heb gehoord dat u eens twee jaar na het overlijden van iemand, bij de familie thuis een herdenking hebt gedaan. Dat vonden ze erg fijn. Kunt u voor ons iets betekenen?” 

Dit zijn mooie en zinnige gedachten en vragen. Ik ga graag in gesprek. 

Mijn naam is Wim van Goch. Ik voel me vrij om te spreken ieder mens, welke kijk op het leven of gezindte je ook hebt. 

Naast mijn werk in de GGZ (en daarvoor in ziekenhuizen) werk ik voor Geestelijke Verzorging Thuis (Het Huis voor Levensvragen), op Walcheren en in het westen van Zuid-Beveland (t/m regio Goes). 

Voor collega’s en andere professionals: ik ben ook actief als supervisor en gespreksleider moreel beraad. 

Annette Heuseveldt

Levensbeschouwing

Protestant

Expertise & Ervaring

Ieder mens is waarde(n)vol, staat te lezen op mijn visitekaartje. Zo wil ik mensen ook benaderen: ieder mens is de moeite waard en leeft vanuit de voor haar/hem belangrijke waarden. Door omstandigheden of breukervaringen in het leven lukt het soms niet meer om op de vertrouwde manier het levenspad te bewandelen. Ik wil naar u luisteren en meezoeken naar een nieuwe waardering rondom leven en ook sterven. Mijn ervaring ligt voornamelijk in de ouderenzorg en palliatieve zorg. Ook ben ik beschikbaar voor groepsconsulten in de vorm van moreel beraad of morele reflectie.

Annette Heuseveldt is werkzaam in de regio Noord- en Zuid-Beveland

Eveline Post

Levensbeschouwing

Humanist

Expertise en ervaring

Sinds 20 jaar werk ik in de zorg voor ouderen in de brede zin van het woord, begonnen in het verzorgingshuis, nu volledig pakket thuis, verpleeghuis en een aantal jaren in het hospice.. Binnen de ouderenzorg is er de laatste jaren aandacht gekomen voor kwaliteit van leven, voor positieve gezondheid en moreel beraad. Als geestelijk verzorger heb ik mij actief ingezet om dit op de kaart te krijgen binnen de organisatie waar ik werk.

Om ook mijn kennis en ervaring in waarden en levensoriëntatie in te zetten voor ouderen die zelfstandig wonen en voor professionals werk ik sinds kort vanuit een eigen praktijk: Febe.

Febe is afkomstig van het Griekse Phoibè wat rein of helder betekent. In de Griekse mythologie is het de bijnaam van Artemis, godin van de maan en jacht. In de Bijbel wordt een Febe genoemd door Paulus: “zij was velen, ook mij, tot steun geweest.”

Het leven kent immers zijn mooie, lichte en vreugdevolle kanten van voorspoed en geluk. Evengoed kent het haar schaduw van teleurstelling, verlies en dilemma.

Het is zinvol en van waarde om op dit soort momenten stil te kunnen staan met iemand die met aandacht luistert naar wat zich van binnen roert. Hoe kan ik mij verhouden tot wat er op mijn pad komt? Te ontdekken wat richtinggevend en van betekenis is. De verbinding met mijzelf, anderen en het andere te herstellen. Nieuwe inzichten te verwerven. Helderheid krijgen. Moeilijke keuzen maken.

In alles; het leven een beetje open vouwen.

luisteren │betekenis │reflectie │scholing │moreel beraad

Eveline Post is werkzaam in de regio’s Walcheren en Zuid-Beveland.

Josée van de Putte

Levensbeschouwing

Christelijk

Expertise & Ervaring

Ik ben geboren op Zeeuwse grond en heb op verschillende plaatsten gewoond, gestudeerd en gewerkt. Sinds een aantal jaren woon ik in Zierikzee. Ik heb gewerkt in lager en middelbaar onderwijs, in verpleeg-en verzorgingshuis als predikant en in de functie van gemeentepredikant in verschillende gemeenten gewerkt rond Amsterdam en nu in Zeeland. Ik werk nu op het eiland Schouwen-Duiveland in deeltijd als gemeentepredikant.

Ik ben geschoold in contextueel pastoraat, heb Klinische Pastorale trainingen gedaan en onlangs afgestudeerd als Geestelijke Begeleider op het TBI in Nijmegen (in samenwerking met PThU van de PKN) met een eindscriptie over Etty Hillesum. Op dit moment studeer ik naast mijn werk part-time in Rome.

Ik heb twee studerende/werkende dochters en ben graag met familie en vrienden verbonden. Daarnaast houd ik me bezig met muziek, ben lid van een vrouwelijk serviceclub De Soroptimisten en Ridder in de orde van de Tempeliers.

Ik wil graag een luisterend oor bieden voor wie dat nodig heeft om in gezamenlijke gesprekken mogelijke nieuwe perspectieven te vinden. Ik stel me situaties voor waarin dat extra belangrijk is: rouw en verlieservaringen, eenzaamheid, vragen naar zingeving, geloofsvragen, ziekte, begeleiding op weg naar het einde van het leven. Ik heb ruim 35 jaar ervaring als predikant en wil graag van dienst zijn.

Josée van de Putte is werkzaam in de regio Schouwen-Duiveland

Peter Rouw

Levensbeschouwing

Religieus / Spiritueel

Expertise en ervaring

Als geboren en getogen Zeeuws-Vlaming werk ik als ‘Zinkundig Geestelijk begeleider met ervaring’ in de specialistische GGZ in Rotterdam. Daar kom ik de vragen tegen die van alle tijden en plaatsen zijn in een leven met kwetsbaarheid. Omdat ik ook iets wil betekenen in mijn eigen regio, heb ik mij aangesloten bij het ‘Huis voor Levensvragen’ als niet institutioneel gezonden Geestelijk begeleider. Van daaruit wil ik er zijn voor alle levensbeschouwelijke richtingen en vormen van spiritualiteit, en mensen vanuit liefde begeleiden op zoek naar zin en betekenis.

De ander leren kennen in alle vreugde en verdriet, pijn, toppen en dalen die het leven vorm hebben gegeven, is voor mij belangrijk. Samen zoeken naar een doel en richting vanuit de sociale, psychische, religieuze en/of spirituele dimensie. Ik laat mij raken door de boodschap die de ander mij brengt, voor mij een aanknopingspunt in begeleiding; ‘alleen de gewonde geneest’.

De waarom vragen proberen om te buigen tot ‘waartoe’!

Uit eigen ervaring weet ik wat die vragen betekenen, hoe donker en uitzichtloos het kan zijn wanneer het leven zelf om antwoord vraagt. Hoe moeilijk het kan zijn om betekenis te geven aan wat er gebeurt, of gebeurd is, zelfs wanneer er vragen opborrelen een keuze te maken tussen leven en dood.

Naast individuele contacten werk ik ook met groepen gericht op zingeving en spiritualiteit, verlieservaringen, psychosegevoeligheid, depressie en afhankelijkheid van middelen. Ik geef deskundigheidsbevordering in het herkennen van levensvragen en omgaan met spiritualiteit voor professionals.

Marian Taalman - de Ruiter

Levensbeschouwing

Protestants

Expertise/Ervaring

Een leven lang studeren heeft ertoe geleid dat ik mij gevormd heb tot:
Docent
Theoloog en ethicus
Trainer
Contextueel (familie) therapeut
(Partner)Relatietherapeut
Supervisor
Interlevensbeschouwelijk leider.

Van hieruit gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking, werken met hond als co -therapeut, systemisch werken, werken met kinderen en jong volwassenen, begeleiden van groepen/teams in transitie en Moreel Beraad.

Mijn werkervaring is opgebouwd uit:
Het werken als geestelijk verzorger (GV) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (De Sterre, Clinge) en in het gecombineerde verpleeghuis (Ter Schorre, Terneuzen).
Mijn jaren als gemeentepredikant in twee gemeenten met veel aandacht voor crisissituaties en ernstig zieke jongeren en ouderen.
Lesgeven als GV in in service opleidingen, aan vrijwilligers in het pastoraat, als vakdocent en trainer in systemisch werken/contextueel werken aan een opleiding voor psychosociaal hulpverleners.
Mijn huidige werk als GV in (vooral) het ziekenhuis (ZorgSaam, Terneuzen) en als GV -C (calamiteiten, in Zeeland).
Mijn werk als vertrouwenspersoon.
Het begeleiden van teams in transitie of als begeleider van intervisie.
Het werken als therapeut in mijn eigen zeer kleinschalige praktijk De Verbindende Aarde.

Ik ben ooit in Brussel afgestudeerd op pastoraat door middel van snoezelvieringen. Mijn thesis kreeg de titel ‘Niemand uitgezonderd’.
Voor mij is dit een belangrijke leidraad gebleven. Ik zoek verbinding, voor mij doet iedereen er toe, ongeacht ieders achtergrond, religie of levensbeschouwing, iemands leeftijd of gender. Wij leven allemaal sámen op die éne aarde in verbinding.

Als GV ben ik open naar ieder en waar nodig leg ik verbindingen naar een eigen passende context.
Vanuit mijn perspectief als contextueel therapeut (en theoloog) is ieders context heel belangrijk! Daarbinnen gaan we ook op zoek naar hulpbronnen.

Marian Taalman – de Ruiter  is in principe werkzaam in de regio Zeeuws-Vlaanderen, vooral daar waar er een link is met ZorgSaam. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken, bv. voor scholing of het begeleiden van teams of het geven van Moreel Beraad.

Joep de Valk

Levensbeschouwing

Religieus humanistisch

Expertise & Ervaring

Als geestelijk verzorger richt ik mij vooral op het verhelderen van gevoelens. Als je in je gevoelens verward raakt, kan een kloof groeien tussen wat je naar buiten laat zien en wat je van binnen voelt. In onze gesprekken kan ik uit de rijke bronnen van de westerse spiritualiteit en mystiek putten. Mensen zeggen dat de gesprekken helpen om gevoelens helder te krijgen, weer in balans te komen en weer richting te vinden. Ik ben onder de indruk hoe mensen hun veerkracht terug vinden. Dat raakt mij iedere keer opnieuw.

Graag richt ik mij op begeleiding in de laatste levensfasen – wanneer de lichamelijke of geestelijke capaciteiten afnemen en wanneer je het einde van je leven voelt naderen. Hoe om te gaan met de steeds maar verminderende mogelijkheden, welke maatschappelijke betekenis kunnen we nog hebben en hoe ga ik om met afhankelijkheid? Wat moet ik nog afronden, hoe kijk ik op mijn leven terug en hoe kan ik met een gerust hart sterven?

Gert Zomer

Levensbeschouwing

Christelijk

Expertise & ervaring

Sinds ik in 1984 gemeentepredikant werd, heb ik ervaring opgedaan als inspirator, verbinder, coach. Voor mij was de individuele mens en zijn verhaal altijd leidend. Hoe sta je als mens in een leven dat je confronteert met vragen rond leven en dood, ziekte en gezondheid, verlies en verdriet, en op ingrijpende kruispunten in het leven waar je moet bepalen welke kant je op wilt?

Sinds mijn opleiding als (team-)coach typeer ik mijn werk vaak als ‘mensen tevoorschijn luisteren’.

Woorden die mij als persoon typeren zijn: openheid, ruimte, vrijheid en veiligheid. Met deze kernwaarden kan ik dichtbij mensen komen en hen het vertrouwen geven dat we samen een begaanbare weg zullen vinden.

Naast mijn werk als geestelijk verzorger ben ik parttime predikant in een gemeente op Walcheren. Van daaruit zijn ook Noord- en Zuid-Beveland goed te bereiken.

Je hoeft niet persé te geloven om voor gesprekken met mij in aanmerking te komen. Ik heb door mijn werken buiten de kerk, ruime ervaring in gesprekken met anders- en niet-gelovige mensen. Ieder mens is wat mij betreft een mens op weg over hobbels en door kuilen. Af en toe kun je dan behoefte hebben aan een goed gesprek over of begeleiding bij levensvragen en levenskeuzes, zingeving en de kunst van het leven. Dat kan alleen, maar ook met z’n tweeën of in groepsverband.

Gert Zomer is werkzaam in de regio’s Walcheren, Noord- en Zuid Beveland