Heeft u zich al aangemeld?
We ontmoeten u graag op 7 oktober.

 

Wat is Huis voor Levensvragen Zeeland

Wat zijn Levensvragen?

Agora, een organisatie die op het gebied van palliatieve zorg kennis biedt, instrumenten en praktijkvoorbeelden voor professionals en vrijwilligers in de zorg, zingeving en het sociaal domein, maakte een korte video over levensvragen; wat zijn levensvragen, wanneer spelen deze vragen en waar kun je terecht? Kijk de video hieronder.

Iedereen kent levensvragen. Mensen worden in allerlei verschillende situaties geconfronteerd met deze vragen. Denk bijvoorbeeld wanneer er (plotseling) sprake is van ziekte of het ouder worden. Voor de meeste mensen geldt dat zij, als dat nodig is, terecht kunnen bij hun netwerk; familie, vrienden, een (geloofs)gemeenschap, etc. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft een netwerk waar hij of zij over levensvragen kan spreken. Ook kan het voorkomen dat professionals contact hebben met hulpvragers, maar zij onvoldoende know how hebben over de vraag hoe om te gaan met de levensvragen van hun cliënt. Of denk aan mantelzorgers die hun geliefde zien worstelen met levensvragen maar niet weten hoe hier mee om te gaan. Het Huis voor Levensvragen wil passende hulp bieden aan al deze mensen; zowel professionals, mensen met levensvragen of hun naasten.

Wat is Huis voor Levensvragen Zeeland?

Huis voor Levensvragen Zeeland richt zich op het bieden van hulp in de thuissituatie bij levensvragen van 50 plussers en/of diens naaste, volwassene en kinderen in de palliatieve fase van het leven. Daarnaast kunnen ook hulpverleners van cliënten met levensvragen terecht voor advies en overleg.

De KRO NCRV maakte een mooi tv programma over levensvragen. Bekijk de afleveringen hier.

Wat doet Huis voor Levensvragen Zeeland

Voor u als professional 

Bent u hulpverlener in de eerste lijn, dan kunt u contact opnemen met een geestelijk verzorger voor advies, een scholing of voor deelname aan uw multidisciplinair overleg. Bel of mail met Huis voor Levensvragen Zeeland waarna een geestelijk verzorger die werkzaam is binnen uw regio contact met u opneemt.

Voor u wanneer u of uw naaste een levensvraag heeft

Wanneer u contact opneemt met Huis voor Levensvragen brengen wij u in contact met een gecertificeerd geestelijk verzorger die werkzaam is in uw regio. Hij of zij kan u professionele hulp bieden bij uw levensvraag. Deze hulp kan bestaan uit advies of een begeleidingsproces. Deze hulp kan aan huis worden geboden.

Zijn er kosten aan verbonden?

De overheid subsidieert deze hulp voor 50 plussers, en volwassenen en kinderen in de palliatieve levensfase. Wanneer u in deze doelgroep valt zijn er dus geen kosten aan verbonden.

Scholing

Het Huis voor Levensvragen Zeeland heeft interessante trainingen ontwikkeld, voor zowel inwoners als professionals. Hieronder vindt u een overzicht:

Wat kan een geestelijk verzorger voor u betekenen

Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advies bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook hebt. Ze bieden een luisterend oor, een troostend woord, voeren samen rituelen uit en een goed gesprek. Vertrouwen en onafhankelijkheid zijn verzekerd. Geestelijke verzorging kent overlap met andere disciplines zoals psychologen, maatschappelijk en sociaal werkers en geestelijken. Geestelijk verzorging onderscheidt zich door in gesprek te gaan over uw levensverhaal en de levensproblemen te verbinden aan uw zicht op het leven. Geloofskwesties kunnen aan de orde komen, maar dat hoeft niet.

Alle geestelijk verzorgers die zijn aangesloten bij Huis voor Levensvragen Zeeland voldoen aan de kwaliteitseisenkwaliteitseisen van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Meer informatie over geestelijke verzorging kunt u vinden op de website van Geestelijke verzorging Nederland.

Ervaringsverhalen

Reflecteren op levensgebeurtenissen 

“Het gaat al een tijdje niet zo goed met meneer B. Hij is al maanden ziek. De dokter komt regelmatig even langs. Niet dat er nog veel gedaan kan worden aan zijn medische toestand. Die nacht heeft hij bijzonder gedroomd. In zijn droom was meneer B. piloot in zo’n ouderwets vliegtuigje. Een tweedekker met een ronkende propeller. In een lange vlucht vloog hij over de oceaan. Tijdens die rustige tocht ging zijn hele leven aan hem voorbij. Ervaringen, lang vergeten, bleken plots van groot belang te zijn. Aan de overkant van de oceaan, toen hij landde, stonden mensen hem op te wachten. Ze zeiden tegen hem dat het nog geen tijd was en dat hij beter terug kon vliegen.

De droom heeft meneer B. erg aangegrepen. Graag wil hij er met de humanistisch raadsman over in gesprek. Om van gedachten te wisselen over hoe hij zou kunnen kijken naar zijn leven. En zijn sterven straks. Ook wil hij nadenken en praten over die ervaringen in zijn leven die blijkbaar zo belangrijk zijn. Altijd heeft hij de accenten op andere zaken gelegd…”


Begeleiding bij een moreel dilemma

Als geestelijk verzorger kwam bij mij de vraag van iemand die al jarenlang leed aan ALS en nu in een vergevorderd stadium zich bevond waar er verstikkingsgevaar dreigde. Voor de patiënt was dit een spookbeeld en iets waar ze doodsbang voor was. Dit belemmerde haar kwaliteit van leven. Tot nu toe was ze er steeds in geslaagd om het positieve te benoemen maar lukte nu dat niet meer.

De vraag drong zich op: heb ik recht om er zelf een einde aan te maken?
Dat leverde een grote worsteling op, zeker vanuit haar religieuze achtergrond.
Vanuit deze worsteling kwam ik bij haar als geestelijk verzorger.

Ik heb geluisterd, geluisterd en nogmaals geluisterd. Geluisterd naar al haar vragen, twijfels, woede, frustratie, angsten, het balanceren tussen hoop en vrees. Het deed haar goed dat er iemand naar haar verhaal luisterde zonder oordeel. Heel af en toe stelde ik een vraag waar ze over kon nadenken en een mening kon vormen. Gaandeweg kwam ze tot een beslissing en kon ze haar doodswens kenbaar maken.

Samen hebben we een gedicht gelezen dat verwoorde wat haar bezig hield.
Samen hebben we een lied geluisterd dat hoop bood.
Samen hebben we gelachen en gehuild.
Samen hebben we afscheid van het leven genomen.
Samen hebben we het leven losgelaten.