Geestelijke begeleiding thuis

Als u te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid, verlies of ziekte kan dit diepgaande vragen of twijfels oproepen. Het is mogelijk om kosteloos ondersteuning te vragen aan een geestelijk verzorger van het Huis voor Levensvragen Zeeland.

De geestelijk verzorger gaat met u in gesprek over uw specifieke situatie en uw levensvragen en gaat samen met u op zoek naar betekenis en zingeving. De geestelijk verzorger helpt bij het vinden van houvast en biedt een geoefend luisterend oor. Deze begeleiding kan ook aan naasten worden geboden. Iedereen kan passende geestelijke verzorging krijgen, welke levensovertuiging u ook heeft.

Wanneer kan geestelijke verzorging behulpzaam zijn?

Een geestelijk verzorger kan van betekenis zijn wanneer u behoefte heeft aan:

  • Steun bij eenzaamheid, ziekte, rouw en verlies
  • Het overzien van een moeilijke (morele) beslissing, bijvoorbeeld rondom het levenseinde
  • Het vertellen van uw levensverhaal en/of over ingrijpende gebeurtenissen
  • Het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop
  • Het vrijuit spreken over een moeilijk thema

Meer informatie over geestelijke verzorging kunt u via onderstaande linken vinden.

 

Voor wie?

Professionele geestelijke verzorging aan huis is kosteloos beschikbaar voor alle mensen van 50 jaar en ouder, voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en voor hun naasten of andere mantelzorgers. Ook voor ongeneeslijk zieke kinderen en hun ouders is hulp beschikbaar via het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest. Er is geen indicatie of doorverwijzing vereist.

Het Huis voor Levensvragen Zeeland is er voor inwoners van de gemeenten Schouwen-Duivenland, Vlissingen, Veere, Middelburg, Noord-Beveland, Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Hulst.
Inwoners van de gemeente Tholen kunnen terecht bij het Centrum voor Levensvragen West-Brabant: https://levensvragenwestbrabant.nl/

Kosten

Aan de gesprekken met een geestelijk verzorger zijn voor u geen kosten verbonden. De ondersteuning door een geestelijk verzorger van thuiswonende ouderen en ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten wordt bekostigd vanuit de subsidieregeling “Geestelijke verzorging in de eerste lijn” van het ministerie van VWS.

Wie neemt contact met mij op?

Het is belangrijk dat de gesprekken aansluiten bij uw kijk op het leven en uw levensovertuiging. Alle geestelijk verzorgers die bij het Huis voor Levensvragen Zeeland zijn aangesloten, zijn geschoold en ervaren om iedereen te kunnen ondersteunen. Wel zoeken we bij uw aanmelding iemand die zo goed mogelijk aansluit bij uw vragen en behoeften.

Gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden, maar als u het prettiger vindt om ergens anders te praten kan dat ook, bijvoorbeeld in de praktijkruimte van de geestelijk verzorger of bij de instelling waar deze werkzaam is. Het Huis voor Levensvragen Zeeland heeft geen eigen bezoekadres.
Geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. Alles wat u met hem of haar deelt, is vertrouwelijk en mag alleen met uw toestemming worden besproken met anderen.

U kunt een gesprek met een geestelijk verzorger aanvragen door te bellen met of door te mailen naar het Huis voor Levensvragen Zeeland. U kunt ook het aanvraagformulier invullen op onderstaande pagina.

Scholingen en webinars

Het Huis voor Levensvragen Zeeland biedt diverse scholingen aan over het thema zingeving en levensvragen. Hieronder vindt u het aanbod van workshops en bijeenkomsten voor inwoners. Wilt u meer weten over een bepaalde workshop? Neem dan contact met ons op. De gegevens vindt u op onze contactpagina.