Wat zijn levensvragen?

Een geestelijk verzorger kan van betekenis zijn wanneer iemand behoefte heeft aan:

  • Steun bij eenzaamheid, ziekte, rouw en verlies
  • Het overzien van een moeilijke (morele) beslissing, bijvoorbeeld rondom het levenseinde
  • Het vertellen van uw levensverhaal en/of over ingrijpende gebeurtenissen
  • Het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop
  • Het vrijuit spreken over een moeilijk thema

Agora, een organisatie die op het gebied van palliatieve zorg kennis, instrumenten en praktijkvoorbeelden voor professionals en vrijwilligers in de zorg, zingeving en het sociaal domein biedt, maakte een korte video over levensvragen; wat zijn levensvragen, wanneer spelen deze vragen en waar kun je terecht?
U vindt deze video en meer informatie over levensvragen via onderstaande link.

Wie komt in aanmerking?

Geestelijke zorg voor mensen thuis is sinds 2019 zonder kosten toegankelijk voor iedereen van 50 jaar en ouder, en voor palliatieve patiënten en hun naasten (ongeacht de leeftijd van deze patiënten). In Zeeland is deze dienst ondergebracht bij het Huis voor Levensvragen Zeeland.

Ook voor ongeneeslijk zieke kinderen en hun ouders is hulp beschikbaar via het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest. Er is geen indicatie of doorverwijzing vereist.

Het Huis voor Levensvragen Zeeland is er voor inwoners van de gemeenten Schouwen-Duivenland, Vlissingen, Veere, Middelburg, Noord-Beveland, Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Hulst.

Inwoners van de gemeente Tholen kunnen terecht bij het Centrum voor Levensvragen West-Brabant: https://levensvragenwestbrabant.nl/

Wanneer verwijzen naar een geestelijk verzorger?

Om inzichtelijk te maken wanneer u aanvullende ondersteuning kunt inschakelen is een keuzehulp gemaakt. In dit document wordt aangegeven in welke situaties gesprekken met een geestelijk verzorger uitkomst kunnen bieden. Daarnaast is aangegeven wanneer medisch maatschappelijk werk of psychiatrische consultatie meer passend is.

U vindt de keuzehulp via onderstaande link.

Deskundigheidsbevordering

Aandacht voor zingeving en levensvragen hoort bij ons allemaal. Het doel van het Huis voor Levensvragen is dat ondersteuning bij zingeving en levensvragen bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen in Zeeland. Naast begeleiding hebben wij ook aanbod voor professionals en vrijwilligers in de zorg- en hulpverlening. Zo organiseren wij scholingen en themabijeenkomsten. Wij kunnen voorlichting geven over geestelijke verzorging. Ook kunnen wij aansluiten bij een multidisciplinair overleg (MDO) in de eerste lijn. Neem voor meer informatie contact met ons op via de contactpagina.

Momenteel worden er diverse trainingen voor zorgprofessionals aangeboden:

Trainingen, specifiek voor huisartsen en praktijkondersteuners (POH):

Klik op de desbetreffende scholing voor meer informatie. Via ons contactformulier kunt u meer informatie opvragen en zich aanmelden. Ook kunnen we trainingen op maat aanbieden; hierover gaan we graag met u in gesprek.

Op de digitale leerwerkplaats van PZNL kunt u de gratis online cursus Zingeving in de palliatieve zorg volgen. Dit is een laagdrempelige cursus over signaleren en praten met cliënten en hun naasten over zingeving. U vindt de link naar deze cursus op deze website: Zingeving in de palliatieve fase (leerwerkplaats) (palliaweb.nl) Klik op de oranje button “naar het materiaal”.

Huis van Levensvragen Zeeland op 1SociaalDomein

Sinds januari 2022 heeft het Huis voor Levensvragen Zeeland een eigen channel op 1SociaalDomein. Dit is een online platform waar professionals elkaar helpen met vragen, casuïstiek en dilemma’s. Op termijn willen we ook webinars aanbieden op ons channel.

Kijk gerust eens rond, wordt gratis en vrijblijvend lid van ons channel en stel je vragen over het omgaan met levensvragen of over geestelijke verzorging.

Over het Huis voor Levensvragen Zeeland

Het Centrum voor Levensvragen Zeeland is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers die ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Als iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid of ziekte kan dit diepgaande vragen of twijfels oproepen. Wij zijn een schakel tussen deze levensvragen en de begeleiders en organisaties die hierbij kunnen helpen. Onze geestelijk verzorgers zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) of in opleiding om deze registratie te behalen. Iedereen kan passende geestelijke verzorging krijgen, welke levensovertuiging  diegene ook heeft.

Het Huis voor Levensvragen Zeeland is onderdeel van Zeeuwse Zorgschakels. Het Huis voor Levensvragen Zeeland wordt gefinancierd door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Contact

U kunt contact opnemen met het Huis voor Levensvragen Zeeland via telefoon, e-mail en contactformulier.