Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere, onzekere tijden nu het corona virus ook ons land treft. De gevolgen van de maatregelen die getroffen worden raken iedereen. Ook als het gaat om ons werk zijn wij genoodzaakt onze werkwijze aan te passen.

Concreet betekent dit dat al onze medewerkers vanuit huis werken, ook onze casemanagers. Zij zullen tot nader order in principe geen huisbezoeken afleggen. In geval van een crisis situatie wordt door de betrokken casemanager gekeken wat er nodig is en wordt op maat een beleid vastgesteld.

Verder zullen gezamenlijke overleggen opgeschort worden tot nader order. Ook de geplande scholingsdagen vervallen. Zodra er meer bekend is vanuit de landelijke Overheid zullen wij hierover uiteraard met de betreffende personen over communiceren.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Klachten en tips
Zeeuwse Zorgschakels en haar medewerkers staan voor een goede dienstverlening. Natuurlijk kan het voorkomen dat er zaken zijn die volgens u voor verbetering vatbaar zijn of dat u ontevreden bent over hoe de dienstverlening is verlopen. Wij horen dat graag van u terug, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Tips zijn van harte welkom via info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Heeft u een gevoel van ongenoegen of een klacht, dan vinden we het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Een eerste stap is om uw bevindingen te bespreken met de betrokkenen medewerker van Zeeuwse Zorgschakels. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken en richten aan de directie. Dit bericht kunt u sturen per post (Hermesweg 9, 4382 ND Vlissingen) of per mail info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Zeeuwse Zorgschakels is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Samen met andere zorginstellingen is er een klachtenregeling opgesteld.
In de brochure van de Klachtencommissie Zeeland kunt u meer lezen over deze regeling. Deze brochure kunt u hier downloaden. Een papieren versie is op te vragen via tel nummer 0118- 851 416.