Klachten en tips
Natuurlijk kan het voorkomen dat er zaken zijn die volgens u voor verbetering vatbaar zijn of dat u ontevreden bent over hoe de dienstverlening is verlopen.  Tips zijn van harte welkom via info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Heeft u een gevoel van ongenoegen of een klacht, dan vinden we het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Een eerste stap is om uw bevindingen te bespreken met de betrokken medewerker van Zeeuwse Zorgschakels. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken en richten aan de directie. Dit bericht kunt u sturen per post (postadres: Hermesweg 9, 4382 ND Vlissingen) of per mail info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Leidt een bespreking van uw klacht niet tot een gewenste oplossing voor u, dan leggen we uw klacht voor aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevrouw W. Maas. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen via wilma.maas@icloud.com of 06-14496253.

Als er ongenoegen blijft, is het mogelijk uw klacht in te brengen bij de Klachtencommissie Zeeland waar Zeeuwse Zorgschakels bij aangesloten is.  Download de Klachtenregeling en het Huishoudelijk reglement van deze commissie.