Heeft u een suggestie hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren?

Heeft u een suggestie hoe wij zaken beter of anders zouden kunnen doen? Dan kunt u deze mailen naar info@zeeuwsezorgschakels.nl. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën!

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Heeft u een gevoel van ongenoegen of een klacht, dan willen wij dat graag weten. We komen graag tot een oplossing waar u tevreden mee bent.
Wij adviseren u om eerst uw bevindingen te bespreken met de betrokkene(n) of de coördinator van het betreffende netwerk.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris:
Marieke van Werkhoven, directeur. Zij is te bereiken via 0118-851416 of mvanwerkhoven@zeeuwsezorgschakels.nl.

De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u betekenen:
– adviseren hoe u de klacht zelf kunt bespreken met de betrokkene(n)
– een bemiddelingsgesprek regelen met u en de betrokkene(n)
– de klacht namens u met de betrokkenen bespreken
– uw klacht registreren, als u de klacht alleen maar bekend wilt maken
– uitleg geven over andere mogelijkheden (bijv. klachtencommissie Zeeland)

Zeeuwse Zorgschakels is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Samen met andere zorginstellingen is er een klachtenregeling opgesteld.

In de brochure van de Klachtencommissie Zeeland kunt u meer lezen over deze regeling.

Download hier de brochure van de Klachtencommissie Zeeland of hier het inlegvel met de contactgegevens.
Hier kunt uiteraard ook een papieren versie van de brochure bij ons opvragen.