Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere tijden nu het corona-virus ons land treft. De gevolgen van de maatregelen raken iedereen. Ook wij zijn genoodzaakt ons werk anders uit te voeren dan normaal.

Als gevolg van de corona-crisis zijn wij beperkt in onze activiteiten. Concreet betekent dit dat onze casemanagers nog veel vanuit huis werken. Wanneer het mogelijk en nodig is gaan zij op huisbezoek; per situatie wordt ingeschat of dit kan. Tijdens huisbezoeken hanteert de casemanager de landelijke richtlijnen.

Geplande scholingsdagen en andere activiteiten kunnen helaas nog niet van start gaan. Hierin volgen wij het landelijk beleid. Houd onze website in de gaten voor informatie over de start van de activiteiten.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Klachten en tips
Zeeuwse Zorgschakels en haar medewerkers staan voor een goede dienstverlening. Natuurlijk kan het voorkomen dat er zaken zijn die volgens u voor verbetering vatbaar zijn of dat u ontevreden bent over hoe de dienstverlening is verlopen. Wij horen dat graag van u terug, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Tips zijn van harte welkom via info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Heeft u een gevoel van ongenoegen of een klacht, dan vinden we het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Een eerste stap is om uw bevindingen te bespreken met de betrokkenen medewerker van Zeeuwse Zorgschakels. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken en richten aan de directie. Dit bericht kunt u sturen per post (Hermesweg 9, 4382 ND Vlissingen) of per mail info@zeeuwsezorgschakels.nl.

Zeeuwse Zorgschakels is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Samen met andere zorginstellingen is er een klachtenregeling opgesteld.
In de brochure van de Klachtencommissie Zeeland kunt u meer lezen over deze regeling. Deze brochure kunt u hier downloaden. Een papieren versie is op te vragen via tel nummer 0118- 851 416.