Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere tijden nu het corona-virus ons land treft. De gevolgen van de maatregelen raken iedereen. Ook wij zijn genoodzaakt ons werk anders uit te voeren dan normaal.

Als gevolg van de corona-crisis zijn wij beperkt in onze activiteiten. Concreet betekent dit dat onze casemanagers nog veel vanuit huis werken. Wanneer het mogelijk en nodig is gaan zij op huisbezoek; per situatie wordt ingeschat of dit kan. Tijdens huisbezoeken hanteert de casemanager de landelijke richtlijnen.

Geplande scholingsdagen en andere activiteiten kunnen helaas nog niet van start gaan. Hierin volgen wij het landelijk beleid. Houd onze website in de gaten voor informatie over de start van de activiteiten.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Het netwerk Hersenletsel

Het netwerk Hersenletsel Zeeland wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door Zeeuwse Zorgschakels. We stimuleren samenwerking en kennisontwikkeling tussen, door en met Zeeuwse experts en zorgaanbieders. De klantreis van mensen met hersenletsel en hun naasten staat daarbij centraal. Dat doen we op verschillende manieren:

  1. We bieden toegang tot hulp en gespecialiseerde kennis via deelname in het landelijke concept van Breinlijn.
  2. Vanuit ons netwerk participeren we in landelijke initiatieven zoals het CVA Netwerk.
  3. Regionaal initiëren en stimuleren we kennisuitwisseling en ontwikkeling via de organisatie van bijeenkomsten, deelname in projecten en adviseren bij beleid.

Doel is om mensen met hersenletsel optimaal deel te laten nemen aan de maatschappij (participatie). Mensen met hersenletsel en hun naasten moeten kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding zolang dit nodig is. Het Netwerk heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van alle aangesloten partners.

Hersenletselteam

Hersenletsel Zeeland beschikt over een gespecialiseerd Hersenletselteam dat bestaat uit professionals uit diverse Zeeuwse organisaties. In het team doen o.a. mee een neuroloog, een neuropsycholoog, verpleeghuisarts, psychiater, orthopedagoog en een maatschappelijk werkende.

Het Hersenletselteam bespreekt casuïstiek die ingediend wordt bij de coördinator hersenletsel van de Zeeuwse Zorgschakels. Zo wordt kennis gedeeld en kijken professionals samen naar de beste oplossing voor elk mens. Casuïstiek kan worden aangemeld bij de coördinator door zowel professionals als mensen met hersenletsel en hun naasten.

De casuïstiek wordt als het kan besproken in aanwezigheid van de vraagsteller en leidt in de regel tot een advies. Het Hersenletselteam neemt zelf geen mensen in behandeling maar heeft een goed overzicht over de onderzoek- en behandelingsmogelijkheden en verwijst zo nodig door. Wanneer het team bij elkaar komt staat in de agenda of u kunt contact opnemen met de coördinator van het Netwerk Hersenletsel.

Kinderen en hersenletsel

Hersenletsel overkomt ook kinderen en jongeren. Een val op het hoofd, een hersentumor of hersenvliesontsteking, maar ook zuurstoftekort door een bijna verdrinking kunnen hersenletsel veroorzaken. Hersenletsel bij kinderen en jongeren wordt niet altijd goed herkend. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen van Niet aangeboren hersenletsel (NAH) lang, soms jaren lang, verborgen blijven, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Leer- en gedragsproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en ook een gevolg van hersenletsel zijn.

Als u het vermoeden heeft dat er bij uw kind sprake is van hersenletsel, kunt u een signaleringslijst invullen. Er is ook een overzichtelijke signaleringskaart van Vilans die u kunt gebruiken. Heeft u specifieke of complexe vragen, dan is het mogelijk om een kinderhersenletselteam bijeen te roepen. Dit is mogelijk via de coördinator hersenletsel of u kunt contact opnemen met Breinlijn.

Behandeling en revalidatie
Kinderen met ernstig hersenletsel worden vaak doorverwezen naar gespecialiseerde ziekenhuizen en/of revalidatie buiten Zeeland. In Zeeland is wel poliklinische revalidatie mogelijk bij Revant Reigerbos in Goes en Revant De Wielingen in Terneuzen. Voor revalidatie is een verwijzing van de huisarts nodig.

Kosten

Aan het inschakelen van de coördinator hersenletsel of van het hersenletselteam zijn geen kosten verbonden. Bij eventuele doorverwijzingen gelden de reguliere kosten die onder andere afhankelijk zijn van uw zorgverzekering.

Meer informatie over hersenletsel