Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen worden gesteld aan de mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Voor goede resultaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Helpt u mee? Op dementiemonitor.nl kunt u de vragenlijst eenvoudig invullen. Alvast bedankt!

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland