Vanwege deze hoge respons hebben we ook drie rapporten mogen ontvangen, namelijk voor de Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.  In alle drie de regio’s wordt aangegeven dat de belasting bij mantelzorgers voor mensen met dementie nog steeds hoog is. Een andere overeenkomst is dat de casemanager dementie in alle drie de regio’s als meest noodzakelijke professionele zorg in de thuissituatie wordt gezien. De professionele zorg wordt gemiddeld met een 7,3 gewaardeerd.

Het is goed om te zien dat veel mantelzorgers en mensen met dementie op hulp van hun omgeving kunnen rekenen. Ruim 85% van de respondenten krijgt hulp van de directe omgeving wanneer ze daar om vragen. Daar tegenover staat dat ongeveer 40% van hen aangeeft dat de sociale contacten minder zijn dan voorheen.