De bijeenkomst werd gefaciliteerd door Roxanne van Vugt, coördinator van het Netwerk Hersenletsel bij Zeeuwse Zorgschakels en was onderdeel van de landelijke Brain Awareness Week 2021 met als jaarthema:

De onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening of hersenletsel.

Met deze estafette brachten we professionals en patiënten met elkaar in contact. De professionals vertelden wat zij in het Netwerk Hersenletsel doen en op welke manier zij te maken krijgen met onzichtbare gevolgen. Na elke korte presentatie stelde degene die aan het woord geweest was, een eigen vraag aan een andere deelnemer aan de Estafette. Ook de ervaringsdeskundigen konden zo hun vragen stellen en ideeën toetsen bij de aanwezigen. Op die manier kwam er een mooie uitwisseling op gang.

Aan tafel zaten ook de hersenletseldeskundigen van Breinlijn Zeeland, het loket voor vragen over hersenletsel voor professionals en mensen die met hersenletsel te maken hebben. De ontmoeting bracht een levendig en afwisselend gesprek tot stand, met als resultaat dat ook bij de professionals meer bewustwording ontstond over het (h)erkennen van hersenletsel in de provincie Zeeland.

Herkenbare vraagstukken gingen onder meer over lotgenotencontact, bewustwording, contact onderhouden onder professionals en nazorg. Na afloop waren de deelnemers erg enthousiast,  er is al gesproken over een vervolgbijeenkomst. De NAH-Estafette past goed binnen de werkwijze van het lerende Netwerk Hersenletsel, waar leren van en met elkaar belangrijk is. De werkwijze van deze estafette krijgt een vervolg, ook in de andere lerende netwerken.
Kijk voor meer informatie over de Brain Awareness Week en andere activiteiten die rond dit thema georganiseerd worden op: www.brainawarenessweek.net

Deze activiteit was een initiatief van het lerende Netwerk Hersenletsel en werd mede mogelijk gemaakt dankzij de Hersenletsel Alliantie en de Hersenstichting.