De inhoudsdeskundigen schakelden in voor een inleiding over Lerende Netwerken door de nieuwe Manager Lerende Netwerken Meta Vrijhoef. Een mooi voorbeeld hiervan was de recente NAH-Estafette, waarbij professionals en mensen met hersenletsel samen in gesprek gingen om te zien waar knelpunten worden ervaren en waar energie zit om verbeteringen met elkaar aan te gaan. Een mooi initiatief dat vervolg krijgt, ook in de andere netwerken.

De experts gingen vervolgens digitaal uiteen in zogenaamde break-outrooms voor de expertmeetings op hun eigen deskundigheidsgebied.

Bij de bijeenkomst voor Palliatieve Zorg waren er pitches van het ADRZ, vanuit het Huis voor Levensvragen Zeeland en van twee praktijkverpleegkundigen bij huisartsenpraktijken die de verbinding zoeken bij palliatieve zorg tussen eerste en tweede lijn. Daarna hield Roos-Marie Tummers van Fibula een presentatie over de zelfevaluaties Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties; zie ook: Zelfevaluatie (palliaweb.nl).

De experts van het netwerk Hersenletsel wisselden hun kennis en kunde uit op het gebied van o.a. Breinlijn, zorgpad en  landelijke ontwikkelingen als WegWijzer en ReMinder. Ook een onderzoek naar Casemanagement Hersenletsel werd verder toegelicht.

Bij het Netwerk Dementie werd ingezoomd op de resultaten uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor. Hieruit volgt onder meer dat er meer mogelijk moet worden voor mantelzorgers, wat ook duidelijk terug te vinden in de Zorgstandaard Dementie en de Nationale Dementiestrategie.

Na de specifieke sessies kwamen de circa 35 deelnemers terug in de plenaire bijeenkomst, waarin directeur Monique van Doorn toelichtte wat Zeeuwse Zorgschakels onder de paraplu van Digivitaal Zeeland voor nieuwe ontwikkelingen in de pen heeft. De programma’s “Sociale Benadering Digitaal” en “Partner in Balans” beginnen hun eerste vruchten af te werpen en er zijn nog veel meer plannen om de vitaliteit van cliënten, mantelzorgers én zorgprofessionals te behouden en verbeteren. Daar hoort u de komende tijd zeker vaker van!

Onder de klanken van “Erbärme Dich” door het Participatiekoor, waarin mensen zonder en met dementie liederen van Bach zingen, werd de middag afgesloten.