Onderwerpen die aan bod kwamen waren:

  • Palliatieve zorg voor mensen met moeilijke toegang tot reguliere palliatieve zorg
  • Implementatie in de palliatieve zorg
  • Het Onderwijsknooppunt
  • Zorg voor digitaal nalatenschap
  • Hospice met doelgroepbedden
  • Zorgdilemma’s in de levenseindezorg bij mensen met dementie
    Fysieke zorginnovatie
  • Casemanagement palliatieve zorg

Fieke Donkers, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland verzorgde de pitch voor het onderwerp Casemanagement palliatieve zorg. In het Zeeuwse zijn we aan het onderzoeken om casemanagement Palliatieve Zorg op te zetten. Uit onderzoek is gebleken dat deze behoefte vooral bij de patiënt en zijn naasten aanwezig is. Ook neemt de betrokkenheid van een casemanager werkdruk weg van de betrokken zorgmedewerkers, waaronder de huisarts. Een casemanager heeft meer tijd voor de patiënt, is laagdrempeliger bereikbaar en creëert een overzicht voor de patiënt en zijn naasten. In de huidige fase wordt gekeken aan welke kwaliteiten een casemanager minimaal moet voldoen en of dit een generalist of specialist moet zijn. Daarnaast wordt er gezocht naar goede praktijkvoorbeelden en hoe de financiering hierbij is geregeld.

Het onderwerp was herkenbaar bij de toehoorders. Het zou interessant zijn om hierover een keer uitgebreider (in een soort themabijeenkomst) uit te wisselen hoe de rol van casemanager ingevuld en gefinancierd kan worden. Er lijkt, in ieder geval in eerste instantie, geen lerend netwerk uit voor te komen.