Er zijn uiteindelijk 14 deelnemers van start gegaan. Voor hun betekent deze mogelijkheid dat er minder reistijd en reiskosten gemaakt worden. Misschien nog belangrijker is dat zij met elkaar ook een belangrijke aanvulling van het netwerk palliatieve zorg in Zeeland vormen.  We wensen de deelnemers veel succes en inspiratie toe.