Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

Voor het netwerk Palliatieve Zorg Zeeland vertelde Richard Hattink van Uitvaartverzorging BijDeHand over hoe je kinderen vertelt over de dood. Veel kinderen komen al in aanraking met de dood door tv, boeken of de natuur. Het is dus niet mogelijk om kinderen tegen de dood te beschermen, maar hoe bereid je kinderen voor op het overlijden van een (groot)ouder? Richard vertelde hoe het mogelijk is om met jonge kinderen spelenderwijs een benadering te vinden voor de thema’s verlies en dood.

Netwerk Niet-aangeboren Hersenletsel

Het netwerk NAH had Jos Berends uitgenodigd. Hersenletsel bij een thuiswonend kind heeft veelal ingrijpende gevolgen voor het gezinssysteem. De ondersteuning aan deze jongeren sluit in veel gevallen niet aan bij de problemen die zij en hun naasten ervaren. Het kind met hersenletsel vraagt extra aandacht, wat ten koste gaat van anderen binnen het gezin. In elke nieuwe levensfase doet zich opnieuw het besef voor van ‘hoe het had kunnen zijn, maar niet is’. Dit is een levenslang rouwproces voor alle betrokkenen. Jos Berends ging in op de gevolgen, de passende ondersteuning en het levende verlies van jongeren en hun naasten. Ook kwam er in de zaal discussie op gang dat er in Zeeland mooie initiatieven zijn, maar er nog weinig verbinding is tussen verschillende organisaties en er behoefte is aan meer samenhang en eenduidigheid, zodat mensen met NAH en hun naasten niet tussen wal en schip vallen. Binnen het Zeeuwse zijn we aan het onderzoeken of en hoe we aan kunnen sluiten bij het project Casemanager Hersenletsel – luisteren, adviseren, ondersteunen. Andere initiatieven en ideeën horen we ook graag, deze kan je melden bij de Netwerkcoördinator Hersenletsel Zeeland, Fieke Donkers: hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl

Netwerk Dementie

In de workshop van het netwerk Dementie vertelden dr. E.S.C. Korf, Freek Gillissen van Alzheimercentrum Amsterdam en Dick van de Kolk van SVRZ over de impact van dementie op jonge leeftijd. Bij deze groep patiënten komen vaak andere vormen van dementie voor dan bij ouderen. Deze vormen hebben een ander ziekteverloop. Jonge mensen die de diagnose dementie krijgen, staan vaak nog midden in het leven, hebben een jong gezin en een baan of eigen onderneming. Dit betekent dat je in het zorgtraject ook met andere zaken rekening moet houden. Aan de hand van twee stellingen gingen de deelnemers hierover met elkaar in discussie.

De middag werd afgesloten door een kort theaterstuk van Mensbeeld.