Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

De netwerkcoördinator faciliteert de continue verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in Zeeland voor de mens die palliatieve zorg nodig heeft op welke plek dan ook: thuis, in het verzorgings- of verpleeghuis, hospice of ziekenhuis. De coördinator is in staat mensen en organisaties te verbinden in het lerende netwerk waarin zo’n 20 organisaties participeren. De belangrijkste taak daarbij betreft het verbinden van de doelgroepen (vrijwilligers, professionals, organisaties) en zorgen dat ze samen afspraken maken op het gebied van palliatieve zorg; van ziektegerichte symptoombestrijding tot en met nazorg. Je participeert in bovenregionale en landelijke samenwerkingsverbanden en vertaalt de ervaringen en ontwikkelingen daar vandaan naar kansen en mogelijkheden voor onze regio. Je faciliteert kennisdeling en -overdracht op de vier domeinen waar zich de palliatieve zorg afspeelt: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel.

Je zorgt voor samenwerking en verbinding met het Consultatief Palliatief Team ter ondersteuning van de professionals in het werkveld bij complexe casuïstiek en ter bevordering van kennis en kunde in de regio. Ook adviseer je bij het onderzoek naar en de voorziene implementatie van het casemanagement Palliatieve Zorg in Zeeland en faciliteer je het aanbod van opleidingen palliatieve zorg in de provincie, bestaande uit een basisopleiding en de postbachelor Palliatieve Verpleegkunde. Tenslotte heb je een leidende of ondersteunende rol in diverse programma’s en projecten, waaronder het Huis voor Levensvragen Zeeland.

Heb je interesse in deze functie? Lees dan de hele vacaturetekst via onderstaande link.