Mensen met dementie langer verantwoord thuis

Dementie is in Nederland de volksziekte met de hoogste ziektelast voor patiënt en mantelzorger. Het is de snelst groeiende doodsoorzaak en de ziekte met de hoogste zorgkosten. Het diagnoseproces duurt lang en gemiddeld leven mensen 6,5 jaar na de diagnose. Kwaliteitsuitkomsten zijn het meest optimaal als mensen zo lang mogelijk thuis wonen. In deze situatie zijn de zorgkosten ook het laagst. Langer thuis wonen vraagt om gezamenlijke besluitvorming en handelen als langer thuis wonen niet meer verantwoord is.

Als mensen met dementie langer thuis blijven wonen, neemt de urgentie toe op het moment dat er wel tot opname wordt besloten. Het proces is dan vaak al voortschrijdend en opname kan op dat moment vaak niet uitgesteld worden. De huidige werkwijze houdt hier onvoldoende rekening mee. Er is geen of onvoldoende afstemming tussen het samen beslis-proces van cliënt, familie en alle betrokken professionals in de thuissituatie en het belang van de rechtspositie van de cliënt (WZD). Dat leidt in de praktijk tot vertraging in het opname- of verhuisproces van de cliënt. Met extra behandeling en snel schrijnend wordende situaties als gevolg.

Betere keuzes door beschikbare informatie beter te benutten

Cliënten en hun mantelzorgers, wijkverpleging, huisartsen, casemanagers dementie en eerstelijns-specialisten ouderengeneeskunde voelen de pijn van onverantwoord thuis wonen. Zij blijven de vaak schrijnende situaties oplossen. Vaak is er in die situatie al veel informatie bekend die afkomstig is uit intakegesprekken, familiegesprekken, multidisciplinaire overleggen en overleg met huisartsen en eerstelijns-specialisten ouderenzorg. Deze informatie kan van betekenis worden, door deze beter en meer als uitkomstinformatie te benutten van samen beslissen. Daarnaast is het goed om de WZD in de thuissituatie al inhoud te geven. Dat is relevant bij het maken van een weloverwogen keuze over het langer verantwoord thuis blijven wonen, of verhuizing naar een verpleeghuis. Deze keuze verbetert vaak de kwaliteit van leven van de cliënt en de mantelzorger. Ook wordt onnodige behandeling voorkomen, vermindert de werkdruk en werkstress bij de professionals en de druk op de toetsingssystemen neemt af.

Verwachte uitkomsten

Met de uitkomsten van de samen beslis-gesprekken, aangevuld met uitkomsten over leefgedrag, draagt het project bij aan het genereren van nieuwe uitkomstinformatie over de doelgroep ouderen met dementie. Het project levert, naast de opbrengsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, het volgende op:

  • ‘Zachte’ uitkomstinformatie: door de al ingezette goede gesprekken in de thuissituatie en de toepassing van de WZD in een eerder stadium, via bestaande gespreksmodellen tot uitkomstinformatie te verwerken.
  • ‘Harde’ uitkomstinformatie: door inzet van bestaande technologie, waarmee inzicht in leefgedrag van betrokken cliënten wordt verkregen en gebruikt kan worden als uitkomstinformatie.
  • Omschreven uitkomstprofielen, die valide basis geven om samen verantwoord te beslissen over de gewenste woon- en leefomstandigheden, komen beschikbaar.

Fase 1

Nu de basis staat, is het project fase 1 in gegaan. In deze fase wordt het project uitgerold binnen de betrokken zorgorganisaties. Zorgmedewerkers en casemanagers dementie worden geïnformeerd over het project en al beschikbare kennis wordt verzameld. Daarnaast wordt gestart met de leefstijlmonitoring van cliënten.

Meer informatie

De projectleiders van dit Samen beslissen-project zijn Hanneke Weststrate van Zeeuwse Zorgschakels (informatie over ‘zachte’ uitkomstinformatie) en Janny Kuperus van SVRZ (informatie over ‘harde’ uitkomstinformatie).

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een email naar info@zeeuwsezorgschakels.nl met als onderwerp Samen Beslissen.