Samenstelling expertgroep Hersenletsel

Wil je een onderwerp inbrengen, dan kun je hieronder zien wie er namens jouw organisatie aangeschoven is bij aan de Expertgroep. Enkele leden zijn ook lid van de hierboven genoemde hersenletselteams. Er wordt vooraf afgestemd wie er naar de Expertgroep komt.

 • ADRZ: Karin de Schipper, Ina Wassenaar , Willeke de Koster en Judith Goulooze
 • Allévo: Mariëlle van Oeveren
 • CCE: Marly Janssen
 • EilandZorg: Mieke van de Winkel
 • Emergis: Kees Vink
 • GGD Zeeland: vacant
 • Gors: Karin Smit en Nicole Schellekens
 • IRIZ Zorg: Pim van Dijk
 • Maatschap neurologie: Edwin Peters (en ADRZ)
 • Revant: Han Mes, Manfred Scheiber, Lenneke Clement, Larja de Letter
 • SMWO: vacant
 • SRN  Topzorggroep: Richa Peters
 • SVRZ: vacant
 • SWV Kind op 1: Netta Poleij
 • Ter Weel: Marie-Cecile de Munck
 • Visio: Flore van Dooren, Jolanda van Dee
 • WVO Zorg: Jos Knook en Stefanie Verbon
 • Zorgsaam: Willy van Broekhoven
 • Zorgstroom: Said Sultani
 • Huisartsen: vacant
 • Patiënten vertegenwoordiging
  • NAH Samen Verder: Monique Schreurs en Paul Colijn
  • Hersenletsel.nl: Marleen Labeur