Wat we doen

Zeeuwse Zorgschakels is in 2013 gestart met een klein team casemanagers. Inmiddels werken er in heel Zeeland ruim 40 casemanagers dementie. Elke gemeente in Zeeland beschikt over tenminste 1 kleinschalig team casemanagers dementie. Zij ondersteunen ruim 2.000 cliënten en hun mantelzorgers zodat mensen met dementie langer en met voldoende kwaliteit thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast faciliteert en coördineert Zeeuwse Zorgschakels drie lerende netwerken. Met het netwerk Hersenletsel, het netwerk Dementie en het netwerk Palliatieve zorg brengen we landelijke kennis naar de provincie en halen we goede praktijken, knelpunten en vragen op om over en weer te delen. Door ontmoeting en samenwerking komen we met elkaar verder dan ieder voor zich.

We zijn schakelpunt die kennis, kunde en mensen verbindt. Dit doen we door:

 • ontmoetingen te faciliteren en te organiseren zoals netwerkbijeenkomsten
 • door proactief kennis en ontwikkelingen te agenderen
 • door het vervullen van consultatiefuncties
 • door het monitoren en analyseren van consultvragen en inbreng van professionals, burgers en organisaties
 • door deel te nemen aan landelijke overleggen en lokale initiatieven

De organisatie

Zeeuwse Zorgschakels is een lerende netwerkorganisatie. De directie wordt gevoerd door Monique van Doorn.

Er werken ruim 40 casemanagers Dementie. Elke gemeente in Zeeland heeft tenminste een team van casemanagers dementie. Zij zijn bereikbaar via het centrale nummer.
De lerende netwerken krijgen inhoud door een team van 3 coördinatoren en een manager Netwerken en Kwaliteit.
Het servicebureau ondersteunt de casemanagers en de lerende netwerken en voeren het secretariaat van de organisatie.

Zeeuwse Zorgschakels  is World-class Workplace. Medewerkers van onze organisatie hebben de organisatie met een 7,5 gewaardeerd tijdens het Medewerkerstevredenheidsonderzoek in maart 2020. Interesse om bij ons te komen werken? Kijk hier naar de vacatures.

 

De samenwerkende organisaties

Zeeuwse Zorgschakels is een initiatief van verschillende Zeeuwse zorgaanbieders. Onderstaande organisaties vormen met elkaar het Algemeen bestuur van de stichting Zeeuwse Zorgschakels:

 • Admiraal de Ruyterziekenhuis -ADRZ
 • Coöperatie Peri Scaldes
 • Gors
 • Iriz Thuiszorg
 • Stichting Allévo
 • Stichting Arduin
 • Stichting Cedrah
 • Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland
 • Stichting Emergis
 • Stichting Lelie Zorggroep
 • Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland -Cleijenborch
 • Stichting voor Regionale Zorgverlening -SVRZ
 • Stichting Revaliatiegeneeskunde Nederland
 • Stichting Revant
 • Stichting RST Zorgverleners
 • Stichting Schutse Zorg Tholen
 • Stichting Tragel
 • Stichting WVO Zorg
 • Stichting Zorggroep Ter Weel
 • Stichting Zorgstroom
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
 • Zeeuwse Gronden

Het bestuur heeft als Dagelijks Bestuur benoemd:

 • Admiraal de Ruyterziekenhuis -ADRZ                 Mw. M. Smulders
 • Gors                                                                   Mw. A. Klap
 • Iriz Thuiszorg                                                     Mw. J. Kleinepier
 • Stichting Allévo                                                  Mw. N. Mariman
 • Stichting voor Regionale Zorgverlening -SVRZ    Mw. A. Bras
 • Stichting WVO Zorg                                            Mw. A. Kallewaard
 • Stichting Zorgstroom                                          Dhr. R. Leijnse
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen           Dhr. J. de Graaf