Wat we doen

Bij Zeeuwse Zorgschakels  werken ruim 45 casemanagers dementie. Elke gemeente in Zeeland beschikt over tenminste één kleinschalig team casemanagers. Samen ondersteunen zij  circa 2200  mensen met dementie  en hun mantelzorgers zodat mensen langer en met voldoende kwaliteit thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast faciliteert en coördineert Zeeuwse Zorgschakels drie lerende netwerken. Met het netwerk Hersenletsel, het netwerk Dementie en het netwerk Palliatieve zorg brengen we landelijke kennis naar de provincie en halen we goede praktijken, knelpunten en vragen op om over en weer te delen. Door ontmoeting en samenwerking komen we met elkaar verder dan ieder voor zich.

We zijn schakelpunt dat kennis, kunde en mensen verbindt. Dit doen we door:

 • ontmoetingen te faciliteren en te organiseren zoals netwerkbijeenkomsten
 • door proactief kennis en ontwikkelingen te agenderen
 • door het vervullen van consultatiefuncties
 • door het monitoren en analyseren van consultvragen en inbreng van professionals, burgers en organisaties
 • door deel te nemen aan landelijke overleggen en lokale initiatieven

De organisatie

Zeeuwse Zorgschakels is een netwerkorganisatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Vlissingen en er zijn satellietlocaties in Goes, Sint-Maartensdijk, Terneuzen en Zierikzee.

Zeeuwse Zorgschakels  is een World-class Workplace. Medewerkers van onze organisatie hebben de organisatie met een 7,5 gewaardeerd tijdens het Medewerkerstevredenheidsonderzoek in maart 2020. Interesse om bij ons te komen werken? Kijk hier naar de vacatures.

De samenwerkende organisaties

Zeeuwse Zorgschakels is een initiatief van verschillende Zeeuwse zorgaanbieders. Onderstaande organisaties vormen met elkaar het Algemeen Bestuur van de stichting Zeeuwse Zorgschakels:

 • Admiraal de Ruyterziekenhuis -ADRZ
 • Gors
 • Iriz Thuiszorg
 • Stichting Allévo
 • Stichting ‘s Heeren Loo Zeeland
 • Stichting Cedrah
 • Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland
 • Stichting Emergis
 • Stichting Lelie Zorggroep
 • Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland -Cleijenborch
 • Stichting voor Regionale Zorgverlening -SVRZ
 • Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland
 • Stichting Revant
 • Stichting RST Zorgverleners
 • Stichting Schutse Zorg Tholen
 • Stichting WVO Zorg
 • Stichting Zorggroep Ter Weel
 • Stichting Zorgstroom
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Het bestuur heeft als Dagelijks Bestuur benoemd:

 • Admiraal de Ruyterziekenhuis -ADRZ                Mw. J. de Vries
 • Gors                                                                                                    Mw.  K. Smit
 • Iriz Thuiszorg                                                                             Mw. J. Kleinepier
 • St. Allévo                                                                                        Mw. N. Mariman
 • St. voor Regionale Zorgverlening -SVRZ          Mw. A. Bras
 • St. WVO Zorg                                                                              Mw. A. Kallewaard (voorzitter)
 • St. Zorgstroom                                                                         Dhr. R. Leijnse (penningmeester)
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen    Dhr. J. de Graaf (vice-voorzitter)