Wat we doen

Bij Zeeuwse Zorgschakels werken ruim 45 casemanagers dementie. Elke gemeente in Zeeland beschikt over tenminste één kleinschalig team casemanagers. Samen ondersteunen zij circa 2300 mensen met dementie en hun mantelzorgers zodat mensen langer en met voldoende kwaliteit thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast faciliteert en coördineert Zeeuwse Zorgschakels drie lerende netwerken. Met het netwerk Hersenletsel, het netwerk Dementie en het netwerk Palliatieve zorg brengen we landelijke kennis naar de provincie en halen we goede praktijken, knelpunten en vragen op om over en weer te delen. Door ontmoeting en samenwerking komen we met elkaar verder dan ieder voor zich.

We zijn een schakelpunt dat kennis, kunde en mensen verbindt. Dit doen we door:

 • ontmoetingen te faciliteren en te organiseren zoals netwerkbijeenkomsten
 • door proactief kennis en ontwikkelingen te agenderen
 • door het vervullen van consultatiefuncties
 • door het monitoren en analyseren van consultvragen en inbreng van professionals, burgers en organisaties
 • door deel te nemen aan landelijke overleggen en lokale initiatieven

De organisatie

Zeeuwse Zorgschakels is een netwerkorganisatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Vlissingen en er zijn satellietlocaties in Goes, Hulst, Oostburg, Terneuzen, Tholen en Zierikzee.

Zeeuwse Zorgschakels  is een World-class Workplace. Medewerkers van onze organisatie hebben de organisatie met een 7,5 gewaardeerd tijdens het Medewerkerstevredenheidsonderzoek in maart 2020. Interesse om bij ons te komen werken? Kijk hier naar de vacatures.

Frank Witkam is de interim-directeur van Zeeuwse Zorgschakels.

ANBI

Zeeuwse Zorgschakels is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Statutaire naam: Stichting Zeeuwse Zorgschakels
RSIN: 852328928
Statutaire zetel:  gemeente Middelburg

Het beloningsbeleid is conform de WNT.

De samenwerkende organisaties

Zeeuwse Zorgschakels is een initiatief van verschillende Zeeuwse zorgaanbieders. Onderstaande organisaties vormen met elkaar het Algemeen Bestuur van de stichting Zeeuwse Zorgschakels:

 • Admiraal de Ruyterziekenhuis -ADRZ
 • Gors
 • Iriz Thuiszorg
 • Stichting Allévo
 • Stichting Cedrah
 • Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland
 • Stichting Emergis
 • Stichting Lelie Zorggroep
 • Stichting Ouderenzorg Kapelle
 • Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland -Cleijenborch
 • Stichting voor Regionale Zorgverlening -SVRZ
 • Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland
 • Stichting Revant
 • Stichting RST Zorgverleners
 • Stichting Schutse Zorg Tholen
 • Stichting WVO Zorg
 • Stichting Zorggroep Ter Weel
 • Stichting Zorgstroom
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Het bestuur heeft als Dagelijks Bestuur benoemd:

 • Admiraal de Ruyterziekenhuis -ADRZ                Mw. J. de Vries
 • Eilandzorg                                                                                     Mw. M. de Jong (vice-voorzitter)
 • Gors                                                                                                    Mw.  K. Smit
 • St. Allévo                                                                                        Mw. N. Mariman
 • St. voor Regionale Zorgverlening -SVRZ          Mw. A. Bras
 • St. WVO Zorg                                                                              Mw. A. Kallewaard
 • St. Zorgstroom                                                                         Dhr. R. Leijnse (penningmeester)
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen    Dhr. J. de Graaf (voorzitter)